Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Volná pracovní místa

 

V současné době probíhá u Městské policie Louny nábor na místo nového strážníka. Podmínky: občan české republiky, věk 18 let, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, dosažení středního vzdělání s maturitou. V případě splnění těchto zákonem daných podmínek musí uchazeč dále splnit fyzické testy, které sestávají z těchto disciplín – klik, leh sed, člunkový běh, běh na 12 minut a běh na 200m. Fyzické testy jsou odstupňovány podle věkových kategorií a každá věková kategorie má své limity v jednotlivých disciplínách.

 

Po úspěšném splnění fyzických testů je uchazeč vyslán na psychologické vyšetření a v případě doporučení psychologa absolvuje uchazeč 10 týdenní školení ve školícím institutu v Příbrami ukončené zkouškou před komisí ministerstva vnitra. Teprve po úspěšném složení závěrečné zkoušky se z uchazeče – čekatele stává strážník městské policie.

 

V případě zájmu či dotazu volejte: 415 653 887,  email - martin.svoboda@mplouny.cz