Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Kamerový systém

Město Louny v říjnu 2010 dokončilo výstavbu městského kamerového dohlížecího systému

 


V říjnu 2010 byl ve městě Louny spuštěn městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) s devíti digitálními kamerami. 

MKDS bude sloužit k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Na dispečerském pracovišti městského kamerového dohlížecího systému je zaveden nepřetržitý provoz, zajištěný speciálně vyškolenými strážníky Městské policie Louny.

Provozování MKDS je v souladu se zákonem ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V říjnu 2013 byl kamerový systém rozšířen o novou kameru, která byla umístěna na panelový dům čp. 2019 a hlavní sledovanou oblastí je nám. Zschopau.

V říjnu 2014 byl kamerový systém rozšířen další novou kameru, která je umístěna v ulici Husova na čp. 1065. Hlavní sledovanou oblastí  je celé okolí osmidomů a vlakového nádraží.

V únoru 2015 byla další, již 12 nová kamera umístěna na budovu radnice směrem do ulice Pod Šancemi, kde často dochází k ničení veřejně prospěšného zařízení, znečišťování veřejného prostranství a k distribuci a užívání drog.

V dubnu 2016 byl kamerový systém rozšířen o novou přenosnou kameru, která dle aktuálních potřeb bude přemisťována po celém městě.Tato kamera může být umístěna na lampy VO, které jí poskytnou požadovanou dobu na dobití baterií, které zajišťují zbytek provozu kamery.

V říjnu 2017 byla zakoupena již třetí přenosná kamera, kterou tak jako dvě předcházející lze umístit do téměř kterékoli části města, kde je zavedeno veřejné osvětlení.

 

Seznam kamerových bodů MKDS Louny

Kamerový bod č. 1   Benedikta Rejta, čp. 2270

Sledovaná část: nám. B. Rejta, ul. Kosmonautů a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 2   ul. Poděbradova čp. 640

Sledovaná oblast: Poděbradova ul., část ul. Osvoboditelů, ul. Táboritská a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 3   ul. Hrnčířská čp. 472

Sledovaná oblast: prostor autobusového nádraží, ul. Hrnčířská, ul. Prokopova, část ul. 28.října, část ul. Osvoboditelů a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 4   Tyršovo náměstí čp. 1663

Sledovaná oblast: část Tyršova náměstí, ul. Štefánkova, ul. Fügnerova a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 5   ul. Poděbradova 1600

Sledovaná oblast: ul. Poděbradova, Frotzlova, KD Zastávka 

Kamerový bod č. 6   Husova čp.1065        (r.2014)

Sledovaná oblast: parčík před hl.vlakovým nádražím, hotel Oharka, ulice Husova osmidomy, ul.Bezručova

Kamerový bod č. 7   ul. SNP čp. 2062

Sledovaná oblast: část ul. SNP a Osvoboditelů, ul. Žižkova a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 8   ul. Skupova čp. 2523

Sledovaná oblast: část ul. Husova, ul. Prokopova, část ul. Skupova a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 9   Přemyslovců čp. 2019   (r.2014)

Sledovaná oblast: nám. Zschopau a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 10   Mírové náměstí čp. 35

Sledovaná oblast: část ul. Hilbertova, část ul. Pivovarská, severní část Mírového náměstí a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 11   Mírové náměstí čp. 123

Sledovaná oblast: ul. Pražská, část ul. Beneše z Loun, jižní část Mírového náměstí a přilehlé okolí

 

Dále jsou k dispozici čtyři přenosné kamery, které jsou součástí MKDS. Jedna od dubna 2016, druhá od srpna 2016, třetí od října 2017 a čtvrtá od června 2018. Tyto kamery jsou umisťovány v katastru města dle potřeb na základě aktuální bezpečností situace. Díky mobilním převaděčům signálu je lze umisťovat takřka kdekoli ve městě, kde je lampa VO.

 

V současné době je jedna kamera umístěna na Tyršově náměstí, kde monitoruje oblast podchodu do ulice V Oblouku a prostranství okolo vietnamské provozovny a druhá přenosná kamera je umístěna v ulici Pražská u 1.ZŠ, kde monitoruje především ,,konec" pěší zóny ulice Pražská, kde často dochází k narušování veřejného pořádku během letních měsíců. 

Na základě častých stížností na dopravní situaci v ulici Hilbertova, byla třetí přenosná kamera umístěna v r.2017 do ulice Hilbertova, kde dochází ke každodennímu porušování dopravních předpisů neukázněnými řidiči, kteří nerespektováním dopravního značení vytvářejí zácpy  na průjezdové komunikaci centrem.

Čtvrtá přenosná kamera, která byla pořízena v r.2018, byla umístěna do ulice Osvoboditelů naproti divadlu, odkud snímá Piazzettu před divadlem.