Aktuality

Informace pro občany

 

Městská policie nabízí k prodeji služební vozidlo VW CADDY - viz odkaz v Doplňujícm menu

 

 

Sdělení městské policie Louny k události fyzického napadení žáků základních škol

 

Na základě informací z posledních dní o fyzickém napadání mezi žáky základních škol, budou ze strany městské policie prováděny kontroly okolí základních škol v době ukončení vyučování. Tyto kontroly budou prováděny v delším časovém intervalu cca 30 – 45 minut a to jak před školou, tak v jejím blízkém okolí. Jakékoli informace o šikaně, vyhrožování či fyzickém násilí, ať žáci nebo učitelský sbor neprodleně hlásí buď na místě strážníkům nebo na linku městské policie (156).

Policie České republiky událost fyzického napadení řeší. Na věci spolupracuje i sociální odbor MÚ Louny.

 

                                  

                                                   Nález jízdního kola

Dne 23.8.2017 bylo v ulici Sportovní, naproti firmě Origo autosklo, nalezeno jízdní kolo, které bylo zajištěno bezpečnostním zámkem a připoutáno ke stromu. Jedná se o starší horské kolo bez označení, šedé barvy, bez předního kola (viz fotodokumentace). Pokud majitel své kolo pozná, ať ho neprodleně odstraní.

 

                       

 

Registrace jízdních kol

 

 

 

Městská policie Louny v květnu 2017 uzavřela smlouvu s centrálním registrem jízdních kol (CEREK), na jejímž základě si mohou občané, nejenom s trvalým pobytem v lounech, zaregistrovat své jízdní kolo v centrálním registru kol. Pro registraci se zájemce může dostavit na služebnu Městské policie Louny v ulici Osvoboditelů 512, kde poskytne své údaje a údaje o jízdním kole, které chce zaregistrovat a obratem mu budou ze strany CEREKu zaslány údaje k zaplacení poplatku, který je buď 99 Kč, nebo 299.- Kč  při zakoupení ochranné známky, která se nalepí na kolo a která označuje kolo jako zaregistrované.

 

 

 

 

Zpráva k informaci o pohybu ženy s nožem v okolí 8.ZŠ v Lounech

 

Dne 23.3.2017 ve 12.41 hod bylo na lince městské policie přijato oznámení o ženě, která se prý s nožem pohybuje v okolí 8.ZŠ v Lounech a vyhrožuje dětem. Hlídka městské policie okamžitě vyjela k uvedené škole, kde od vedení školy a od svědků obdržela i stručný popis ženy. Hlídka MP provedla kontrolu okolí jak 8.ZŠ, tak preventivně i okolí MŠ v ulici Přemyslovců a 3.ZŠ, ale žena již nebyla nikde zjištěna. Získané informace byly okamžitě předány policii ČR, která ve věci provádí další šetření. Dle předběžného sdělení policie ČR, by se nemělo jednat o bezprostřední nebezpečí pro děti ani dospělé osoby.

 

Poctivé děti ze 4.ZŠ v ulici Přemyslovců v Lounech.

 

Dne 09.01.2017 kolem druhé hodiny odpolední se na služebnu MP dostavili 3 žáci ze 4. ZŠ v ul. Přemyslovců (2 chlapci a jedna dívka), kteří veliteli směny předali plátěnou tašku bílé barvy, která obsahovala plastové pouzdro, ve kterém bylo 8000,- Kč. Dále se v pouzdru nacházel doklad SIPO k zaplacení.

 O chvilku později se na služebnu městské policie dostavila nešťastná žena, ročník narození 1934, která uvedla, že šla dnes do města a po cestě ztratila bílou tašku, ve které měla celý důchod. Totožnost ženy souhlasila s totožností na dokladu SIPO, který se nacházel uvnitř tašky a žena tašku i s obsahem bezpečně popsala. Jakmile se žena dozvěděla, že děti peníze na služebnu přinesly, tak s velikou úlevou děkovala, že pořád existují poctivé děti. Po vyřízení administrativních záležitostí vrátil velitel směny ženě její věci. O příkladném postupu dětí bylo informováno vedení školy v ulici Přemyslovců.

 

Toulavý pes

Dne 13.12.2016 v odpoledních hodinách bylo nahlášeno na linku MP mladou slečnou, že u 8.ZŠ v ulici Školní odchytila toulavého psa. Po příjezdu hlídky na místo bylo od oznamovatelky zjištěno, že se jí pes vysmekl a při pokusu o útěk pokousal na ruce jejího spolužáka, který byl též na místě přítomen. Hlídka na místo telefonicky přivolala chlapcovu babičku, která byla poučená o dalším postupu a s chlapcem odchází na ošetření. Následně se hlídky vydaly psa hledat, aby mohlo být provedeno veterinární vyšetření. Během hledání hlídka uviděla, jak pes zaběhl do vchodu činžovního domu v ulici Palackého. Zde byl pes strážníky odchycen. Při odchytu byl pes značně agresivní. Následně hlídka psa odvezla na veterinární ošetření, kde bylo zjištěno, že pes nejeví známky žádné nemoci. Potvrzení o vyšetření psa bylo předáno matce chlapce. Následně je pes předán do útulku Bouchalka v Buštěhradě, kde po pěti dnech bude provedeno opětovné vyšetření psa, jak stanoví veterinární zákon. Odchytem psa a jeho vyšetřením je chlapec ušetřen další dlouhodobé léčby a možné hospitalizace na infekčním oddělení. Ve večerních hodinách se hlídce MP podařilo kontaktovat také majitele psa, kterého informovala o celé události s tím, že celá věc bude postoupena k dořešení správnímu orgánu MÚ Louny.

 

V měsíci červnu ukončila městská policie 6. ročník prevence kriminality v lounských mateřských školkách. Každý nový ročník začíná vždy na začátku školního roku besedami a je zakončen praktickou ukázkou psovodů městské policie. Prevence kriminality pro předškoláky se skládá z témat – setkání s cizí osobou, co dělat, když se ztratím, tísňová telefonní čísla a jak správně telefonovat, setkání s toulavým psem a jak se zachovat, nález injekční stříkačky, a jak správně přecházet silnici. Tato témata jsou prokládána praktickými scénkami samotnými dětmi, což se jeví jako nejlepší forma pro zapamatování si jednotlivých témat. Na závěr každého ročníku, před ukončením školního roku, proběhne praktická ukázka psovodů lounské městské policie v každé mateřské školce, která se setkává s velkým ohlasem jak u dětí, tak u dospěláků jak z řady personálu MŠ, tak ze strany rodičů, kteří se taktéž mohou zúčastnit těchto ukázek. V souvislosti s tímto oznamujeme, že Městská policie Louny v současné době provádí nábor nových zaměstnanců na funkci strážníka, popř. psovoda.

 

 

Na konci dubna 2016 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o další, již 13 kameru. Tato kamera díky svému nezávislému napájení, které vyžaduje pouze cca 8 hodinové připojení k síti, může být umístěna téměř kdekoli, kde je alespoň lampa veřejného osvětlení, která poskytne žádaných 8 hodin připojení k síti během nočního svícení, aby se dobily baterie, které následně zajišťují denní provoz této kamery. O takovýto typ kamery žádalo vedení MP a vedení města již před čtyřmi roky firmu, která v Lounech zřizovala MKDS. Firma však před dvěma lety ukončila svou činnost, aniž by kameru dodala a tak byl požadavek na přenosnou kameru přenesen na firmu, která v součastnosti zajišťuje pozáruční servis MKDS v Lounech. Letos v dubnu firma dodala požadovanou  ,,přenosnou" kameru, která již ,,běží" na frekvenci 9GHz, což je frekvece vyčleněná pouze pro kamerové systémy. Původní kamerový systém, který byl spuštěn v roce 2010 ,,běžel" totiž na veřejné frekvenci 5,8GHz, která je však čím dále více zarušována soukromými subjekty (internet, taxi, apod).Díky tomu, že od loňského roku se postupně u již dosluhujích součástí KS běžících na veřejné frekvenci 5,8GHz  přechází na nové součásti ,,běžící" na 9GHz, mohla být tato kamera okamžitě po dodání zapojena do lounského KS.  Tato kamera bude využívána operativně, dle okamžitých potřeb města. V současnosti je tedy umístěna na Tyršově nám., kde mimo dosah již stávající kamery dochází k porušování OZV, především porušování zákazu konzumace alkoholických nápojů na určitých veřejných prostranstvích a narušování veřejného pořádku. 

 

Na základě rozhodnutí Rady města Loun, nebude Městská policie Louny v období měsíců leden – březen 2016 řešit dopravní přestupky v nepřítomnosti řidiče vozidla nasazováním technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (botičky), kromě výjimečných případů (např.sníh, déšť), ale za stěrač vozidla uloží lístek -VÝZVU PRO NEPŘÍTOMNÉHO ŘIDIČE MOTOROVÉHO VOZIDLA, tzv. parkovačku, na jejímž základě bude řidič vozidla povinen dostavit se ve stanovené lhůtě na služebnu Městské policie Louny, kde s ním bude přestupek projednán. Pokud se řidič bez omluvy nedostaví ve stanovenou dobu, bude věc postoupena správnímu orgánu Městského úřadu Louny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská policie Louny upozorňuje všechny řidiče, kteří pojedou do centra města Louny, aby využili k parkování placené parkoviště na Mírovém náměstí, kde je první půlhodina zdarma, nebo parkoviště v ulici Osvoboditelů naproti bývalému telecomu, kde je první hodina zdarma a nebo popřípadě placená parkoviště v přilehlých ulicích. V celém centru města (ulice Žatecká, Beneše z Loun, Pivovarská, Mírové náměstí, Hilbertova, Česká, Pražská, Vrchlického)  platí obytná zóna. Z této značky dle Zák. 361/2000 Sb. § 39 zákona O provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že pokud nebude docházet k vykládání nebo nakládání zboží, může vozidlo stát pouze na místech označených dopravní značkou parkoviště. Proto žádáme řidiče, kteří nezásobují, aby využili parkoviště a tímto předešli možnému postihu za přestupek.

 

Zde naleznete aktuální události:

X