Aktuality

 

 

 

DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE 

Město Louny v letošním roce obdrželo neinvestiční dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje z Programu 2022 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“). 

Dotace byla poskytnuta na projekt:

 Nákup osobních kamer určených pro strážníky městské policie včetně příslušenství“

 Výše dotace: 84.600 Kč

 Finanční prostředky byly použity na nákup 7 ks osobních kamer, 1 ks dokovací stanice pro tyto kamery a dále příslušenství k zajištění funkčnosti kamer. Celkové výdaje na tento projekt činily 99.886 Kč.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum veřejného mínění v oblasti prevence kriminality v Ústeckém kraji

Dobrý den,

Ústecký kraj ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizuje výzkum veřejného mínění v oblasti problematiky prevence kriminality v Ústeckém kraji. Jeho cílem je zmapování názorů občanů našeho kraje na důležité otázky v této oblasti, a to např. na hodnocení vybraných aspektů kriminality, rizik a pocitu bezpečí obyvatel. Obracíme se proto na vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí tohoto šetření. Jeho výsledky budou využity k plánování dalších aktivit v oblasti prevence kriminality.

Odkaz na on-line dotazník je zde: DOTAZNÍK

 

 

 

 

 

Během víkendu (7.- 8.8.2022) se v ulici Dobroměřická projevil vandalismus v té nejprimitivnější podobě, kdy nějaký ,,silák“ ukázal svou sílu na dvou nově vysazených stromech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V první polovině měsíce dubna došlo v parku TGM k pokousání člověka psem, který se zde pohyboval na volno. Majitelka psa, která se dostavila na místo k poškozené žene, zanechala na sebe pouze tel.kontakt, který byl však, jak se následně zjistilo, nedostupný. Dotyčného psa se městské policii podařilo odchytit druhý den, kdy se v ulici Husova opět pohyboval na volno. Pes sice byl očipovaný, ale majitele psa se nepodařilo zjistit z důvodu, že čip nebyl zaregistrován v žádném českém registru. Ve spolupráci s Útulkem Jimlín se podařilo zkontaktovat majitele psa, který není českým občanem, ale bydlí v našem městě, a s ním městská policie dořešila celé přestupkové jednání včetně doložení průkazu o očkování psa.

 

 

 

Městská policie se v březnu zaměřila na venčení psů

 

 

Městská policie Louny se v měsíci březnu 2022 zaměřila na venčení psů v našem městě. Během této akce bylo řešeno celkem 47 přestupků týkajících se převážně venčení psů na volno. Uložené pokuty byly v celkové výši 5.800.- Kč.

 

 

  

Dotace z dotačního programu státu (Ministerstva vnitra)

 

Město Louny v roce 2021 obdrželo dotaci z dotačního programu státu Ministerstva vnitra ČR, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 130.000 Kč.

 

Ministerstvo vnitra ČR se tímto rozhodlo ocenit nasazení strážníků obecních a městských policií během pandemie Covid-19, neboť je přesvědčeno, že strážníci městských policií si za mimořádné nasazení během krizového stavu zaslouží ocenit stejně jako policisté, hasiči či zdravotníci. Proto byl zřízen speciální dotační programu pro obce, v rámci kterého Ministerstvo poskytlo dotaci 5 000 Kč na každého strážníka, který během nouzového stavu plnil úkoly státu.

 

 

 

 

 

 

Kontroly hřbitovů

 

 

 

Městská policie Louny provádí od začátku měsíce října kontroly hřbitovů jak v Lounech, tak v obci Brloh a Nečichy, při kterých se zaměřuje na bezpečnost návštěvníků a na krádeže hřbitovní výzdoby. Během těchto kontrol prozatím strážníkům nikdo z návštěvníků nenahlásil žádný problém.

 

 

 

Kontrola nad odkládáním odpadů

 

 

 

Městská policie Louny se v měsíci dubnu zaměřila na odkládání odpadů v našem městě. Tato činnost spočívala v intenzivních kontrolách kontejnerových stání na sídlištích a případném dohledávání původců způsobeného nepořádku. Na tuto činnost byly využity i dvě přenosné kamery, které byly umístěny ke kontejnerovému stání v ulici Cítolibská a do ulice Rakovnická, pod domov důchodců.

 

Během této akce bylo řešeno celkem 39 přestupků. Na pokutách bylo uloženo celkem 8.600,-Kč. Ke správnímu řízení bylo z tohoto počtu zjištěných přestupků postoupeno 11 přestupkových jednání.

 

Nejčastějšími prohřešky bylo odkládání odpadu mimo odpadové nádoby, resp. odložení nesložených kartónů a krabic mimo kontejner na papír, dále odkládání odpadu mimolounských občanů do kontejnerů umístěných na území našeho města a dále pak vytváření nepořádku okolo kontejnerů při přehrabování jeho odpadu našimi bezdomovci.

 

V případě zjištění nepořádku v okolí kontejnerových stání, jehož původce nebyl bohužel zastižen z důvodu úklidu následného úklidu, městská policie závady nahlašovala buď firmě Marius Pedersen, nebo TSML, které průběžně zajišťovaly úklid.

 

Vzhledem k výše uvedenému se městská policie na tuto problematiku bude častěji zaměřovat.

 

 

 

Upozornění pro občany - sídliště Kosmonautů

Upozorňujeme, že městská policie v následujících dnech začne provádět kontroly zaměřené na parkování vozidel na sídlišti Kosmonautů, především podél panelového domu čp. 2278 – 2281 a to z důvodu, že se zde jedná o nástupní plochu pro požární techniku v případě vzniku požáru v přilehlém panelovém domě a tato plocha musí být přístupná za všech okolností. Proto upozorňujeme všechny řidiče, kteří zde parkují, aby ve vlastním zájmu dodržovali povinnosti vyplývající z dopravního značení umístěného v této lokalitě.

 

 

                                                                     

 

 

 

Druhá služebna Městské policie Louny

Od 1.9.2020 byla otevřena druhá služebna městské policie v ulici Husova 1071, v objektu osmidomů. Jedná se prozatím o zkušební provoz, což znamená, že přítomnost strážníků na služebně bude pouze v omezené době a to každý den mezi 17 a 18 hodinou. Občané zde mohou řešit vše, co by jinak řešili jak se strážníky na ulici, či na staré služebně.

 

 

Poděkování

 

Městská policie Louny děkuje níže uvedeným subjektům za darování či dodávání osobních ochranných prostředků pro strážníky. Jedná se především o ochranné respirátory kategorie FFP 2 a 3 k ochraně zdraví, gumové rukavice a dezinfekční prostředky.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje - daroval 26 ochranných respirátorů kategorie FFP 2 a 3 k ochraně zdraví

 

Janda-Dental a.s. - daroval dezinfekční prostředky a několik set jednorázových rukavic

 

Vietnamská komunita - darovala ochranné roušky

 

Lékárna u sv.Mikuláše - zajišťuje pravidelnou dodávku dezinfekce

 

Tanatex -ušití roušek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Dne 28.1.2020 vyjížděli strážníci městské policie na několik oznámení souvisejících se silným větrem. Jednalo se o pády vzrostlých stromů v ulici Mánesova a Emila Filly a dále o poškození osobního vozidla padajícími střešními taškami v ulici Na Valích (viz foto)

 

 

O víkendu v 02.45 hod byl na Mírovém náměstí kamerovým systémem spatřen muž, který ulomil závoru na výjezdu z hlavního parkoviště. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka MP, která muže zajistila poblíž ulomené závory. Jelikož muž odmítl spolupracovat s hlídkou a nereagoval na opakované výzvy, byl za pomoci donucovacích prostředků odveden ke služebnímu vozidlu. Poté byl převezen na PČR ke zjištění totožnosti. Následně bylo muži sděleno, že jeho přestupkové jednání bude postoupeno správnímu orgánu.

 

 

Informace pro občany

 

V noci z neděle 10.3.2019 na pondělí 11.3.2019 zasáhl naše město silný vítr. Hlídky městské policie prováděly během noci kontrolu města a parků, při kterých zjistily několik převrácených kontejnerů a spadlé větve. Tyto závady hlídky na místě odstraňovaly tak, aby nebránily především průjezdnosti na komunikacích. Dále bylo před půlnocí zjištěno, že z husitského kostela v ulici Jakoubkova se vlivem silného větru odlomil větší kus omítky, který spadl na chodník do ulice Jakoubkova. Jelikož hrozilo další odpadnutí omítky, městská police místo v bezpečné vzdálenosti označila páskou proti vstupu a závada byla neprodleně nahlášena vedení kostela. Na sídlišti Kosmonautů byl dále zjištěn vyvrácený vzrostlý smrk, v ulici Pod Nemocnicí dva vyvrácené stromy, v ulici Jablonského bylo oznámeno uvolnění několika střešních tašek, které spadly na přilehlý chodník a v ulici V Domcích vyvrácený strom, na který byl přivolán HZS z důvodu, že strom spadl na vozovku. Během výše uvedených událostí nedošlo k žádnému zranění osob. Veškeré závady městská policie oznámila příslušným osobám za účelem jejich odstranění.

 

VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/91

Vydaná: úterý 23.10.2018 10:55  (08:55 UTC)

Na jev: VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):       Středočeský:(BN,KH,)       Pardubický       Vysočina       Jihomoravský:(BK,BM,BI,ZN,)     od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 15:00

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):       Praha       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,PB,RA,)       Karlovarský       Plzeňský       Jihočeský       Královéhradecký       Liberecký       Ústecký       Jihomoravský:(BV,HO,VY,)       Zlínský       Olomoucký       Moravskoslezský      od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 15:00

 

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):       Královéhradecký:(TU,)       Liberecký:(JN,LB,SM,)      od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 06:00

 

V sobotu večer byl na pěší zóně ulice Pražská kamerovým systémem zjištěn muž, který u místní předzahrádky vytrhl z květináče túji a přenesl ji do vedlejší ulice Bezejmenná. Poté se muž vrátil zpět k předzahrádce a posunul zde dva dřevěné květináče s tújemi směrem do středu ulice. Poté, opodál u květinového stojanu naproti ulici Jakoubkova, vytrhl ze spodní části stojanu květiny a odhodil je do odpadkového koše. Nakonec na Mírovém nám. převrhl betonový odpadkový koš. Hlídka MP mladíka zastihla na Mírovém nám.. Vrátila se s ním k převrácenému odpadkovému koši, který nebyl poškozen a mladík ho vrátil na původní místo. Dále, na pěší zóně v ulici Pražská, mladík vrátil dva květináče a vytrženou túji zpět na své místo. Jelikož mladík nemohl na místě prokázat svou totožnost, byl bez použití donucovacích prostředků převezen na OO PČR ke zjištění totožnosti. Poté byl mladík upozorněn, že bude sepsáno Oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bude postoupeno správnímu orgánu MÚ.

 

V úterý, v podvečerních hodinách, bylo na linku 156 oznámeno, že na kolejích pod mostem v ulici nám. K. Biebla, leží nějaká dívka. Hlídka městské policie po příjezdu na udané místo zjistila dívku, která sice již stála mimo kolejiště, ale měla tendenci se vrátit zpět do kolejiště. Hlídka dívce zabránila v jejím jednání a odvedla ji k silnici, kam po chvíli dorazila záchranná služba, která si dívku převzala.  

 

 

O víkendu v noci byl na kamerovém systému zjištěn mladík, který na Mírovém náměstí porazil reklamní stojan a na pěší zóně lezl na stojan s květinami, kde se snažil shodit květinovou výzdobu. Hlídka městské policie mladíka zajistila ještě na Mírovém náměstí. Za doprovodu hlídky mladík vrátil na místo povalený reklamní poutač. Jiné poškození ani na stojanu s květinami nebylo zjištěno. Mladíkovo jednání hlídka řešila v příkazním řízení blokovou pokutou.

 

 

 

 Městská policie nabízí ve II.kole k prodeji služební vozidlo VW CADDY - viz odkaz v Doplňujícm menu

 

 

O víkendu, po 22 hodině, bylo na linku 156 oznámeno, že na Tyršově náměstí u večerky je skupinka lidí, která zde popíjí alkohol. Na udané místo byl nasměrován kamerový systém, který potvrdil oznámení. Hlídka MP, která se dostavila na místo zjistila, že se jedná pouze o jednoho muže, který popíjel pivo. Jelikož Tyršovo náměstí spadá do míst, kde je OZV konzumace alkoholu zakázána, byl muž hlídkou upozorněn na své jednání a byl vyzván k prokázání totožnosti. Jelikož muž sdělil, že u sebe doklad totožnosti nemá, byl hlídkou vyzván k součinnosti a k následování ke služebnímu vozidlu z důvodu převozu na PČR k prokázání totožnosti. Ale protože muž nespolupracoval s hlídkou a po opakované výzvě chtěl místo opustit, byly, po další výzvě s výstrahou na použití donucovacích prostředků, použity hmaty a muž byl odveden ke služebnímu vozidlu. Následně byl muž převezen na OO PČR, kdy byla zjištěna jeho totožnost. Za jeho jednání, neuposlechnutí výzvy úřední osoby a konzumace alkoholu na místě zakázaném, byla muži uložena bloková pokuta. Poté byl muž ze služebny PČR propuštěn. Ke zranění nikoho ze zúčastněných nedošlo.

 

 

 

V úterý 15.5. odpoledne bylo na linku 156 oznámeno, že na autobusovém nádraží se pohybuje zraněný chlapec. Hlídka MP chlapce dle popisu oznamovatele zastihla poblíž autobusového nádraží. Čtrnáctiletý chlapec hlídce sdělil, že spadl při jízdě na skateboardu a při tom si poranil ruku. Jelikož nebylo zřejmé, k jakým dalším zraněním mohlo při pádu dojít a mladík pocházel ze Žatce, byla na místo přivolána RZS, která si mladíka převzala do péče. Hlídka MP informovala příbuzné mladíka.

 

 

 

V sobotu 28.4.2018 byl na linku MP nahlášen nepořádek a silný zápach v ulici Jimlínská. Hlídka po příjezdu do ulice Jimlínská našla vedle cesty odhozený reklamní panel a krabici s cca 30 kg mrtvých a silně zapáchajících krabů.  Na místo byla přivolána kafilerní služba, která biologický odpad odvezla. Nezodpovědného původce odpadu se bohužel nepodařilo zjistit.

 

Minulý týden bylo na linku MP nahlášeno odstavené vozidlo s rozbitým oknem a bez RZ v ulici Palackého. Hlídka po příjezdu na místo zjistila vozidlo Škoda Felicia bez RZ a s rozbitým zadním oknem. Jelikož hlídka neměla možnost lustrací RZ zjistit majitele, byla na místo přivolána hlídka PČR, která dle VIN kódu hlídce MP zjistila majitele. Ten byl následně telefonicky kontaktován a byl upozorněn na povinnosti majitele vozidla. Při následné kontrole bylo vozidlo již odstraněno.

 

Na začátku týdne byla hlídka MP přivolána do ulice 17.listopadu, kde měl ležet na silnici muž, který se nehýbe. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná muže z Loun, který požil větší množství alkoholu a na silnici pouze usnul. Hlídka muže vzbudila a ten po odmítnutí nabídnutého lékařského ošetření místo opustil.

 

 

 

 

Ve čtvrtek 26.4.2018 večer oznámila na linku MP obyvatelka Suzdalského náměstí, že zde někdo rozbíjí láhve. Hlídka MP po příjezdu na Suzdalské náměstí u schodů zjistila rozbité láhve a opodál tři muže, kteří však popřeli, že by láhve rozbili. Hlídka přítomné přesto vyzvala k úklidu střepů, což učinili a  místo poté opustili.

 

 

 

 

Rada města Loun na své 74. schůzi schválila návrh vedení Městské policie Louny na zavedení náborového příspěvku ve výši 100 tisíc korun pro nové strážníky. Je to další krok, po zavedení benefitů od ledna 2018 ( příspěvek na dovolenou, příspěvek na rehabilitace a lázeňské služby, zvýšení příspěvku na penzijní připojištění, služební byt) , který může přispět k doplnění početního stavu strážníků u Městské policie Louny.

 

Náborový příspěvek bude novým strážníkům vyplácen ve třech částech a to:

 

50.000,-Kč po úspěšném absolvování zkoušky ze stanovených odborných předpokladů a po skončení tříměsíční zkušební doby

 

25.000,-Kč po uplynutí 2 let trvání pracovního poměru

 

25.000,-Kč po uplynutí 5 let trvání pracovního poměru

 

 

 

Případní zájemci o práci strážníka u Městské policie Louny se mohou hlásit buď osobně na služebně MP Louny, nebo telefonicky na čísle 415653887. Další informace o podmínkách pro přijetí naleznete na našich webových stránkách.

 

 

 

V měsíci dubnu se strážníci Městské policie Louny zaměřili na dodržování OZV 4/2017 , kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Loun. Během provedených kontrol řešili strážníci 6 přestupků porušení OZV, kdy osoby přehrabovaly sběrné nádoby nebo odkládaly odpad mimo odpadové nádoby. Dále bylo za měsíc duben předáno příslušnému orgánu města 12 podnětů souvisejících s likvidací komunálního odpadu a to z důvodu buď přeplněných kontejnerů, nebo nepořádku okolo kontejnerů jak na domovní, tak na separovaný odpad.

 

 

 

 

 

 

Sdělení městské policie Louny k události fyzického napadení žáků základních škol

 

Na základě informací z posledních dní o fyzickém napadání mezi žáky základních škol, budou ze strany městské policie prováděny kontroly okolí základních škol v době ukončení vyučování. Tyto kontroly budou prováděny v delším časovém intervalu cca 30 – 45 minut a to jak před školou, tak v jejím blízkém okolí. Jakékoli informace o šikaně, vyhrožování či fyzickém násilí, ať žáci nebo učitelský sbor neprodleně hlásí buď na místě strážníkům nebo na linku městské policie (156).

Policie České republiky událost fyzického napadení řeší. Na věci spolupracuje i sociální odbor MÚ Louny.

 

                                  

                                                   Nález jízdního kola

Dne 23.8.2017 bylo v ulici Sportovní, naproti firmě Origo autosklo, nalezeno jízdní kolo, které bylo zajištěno bezpečnostním zámkem a připoutáno ke stromu. Jedná se o starší horské kolo bez označení, šedé barvy, bez předního kola (viz fotodokumentace). Pokud majitel své kolo pozná, ať ho neprodleně odstraní.

 

                       

 

Registrace jízdních kol

 

 

 

Městská policie Louny v květnu 2017 uzavřela smlouvu s centrálním registrem jízdních kol (CEREK), na jejímž základě si mohou občané, nejenom s trvalým pobytem v lounech, zaregistrovat své jízdní kolo v centrálním registru kol. Pro registraci se zájemce může dostavit na služebnu Městské policie Louny v ulici Osvoboditelů 512, kde poskytne své údaje a údaje o jízdním kole, které chce zaregistrovat a obratem mu budou ze strany CEREKu zaslány údaje k zaplacení poplatku, který je buď 99 Kč, nebo 299.- Kč  při zakoupení ochranné známky, která se nalepí na kolo a která označuje kolo jako zaregistrované.

 

 

 

 

Zpráva k informaci o pohybu ženy s nožem v okolí 8.ZŠ v Lounech

 

Dne 23.3.2017 ve 12.41 hod bylo na lince městské policie přijato oznámení o ženě, která se prý s nožem pohybuje v okolí 8.ZŠ v Lounech a vyhrožuje dětem. Hlídka městské policie okamžitě vyjela k uvedené škole, kde od vedení školy a od svědků obdržela i stručný popis ženy. Hlídka MP provedla kontrolu okolí jak 8.ZŠ, tak preventivně i okolí MŠ v ulici Přemyslovců a 3.ZŠ, ale žena již nebyla nikde zjištěna. Získané informace byly okamžitě předány policii ČR, která ve věci provádí další šetření. Dle předběžného sdělení policie ČR, by se nemělo jednat o bezprostřední nebezpečí pro děti ani dospělé osoby.

 

Poctivé děti ze 4.ZŠ v ulici Přemyslovců v Lounech.

 

Dne 09.01.2017 kolem druhé hodiny odpolední se na služebnu MP dostavili 3 žáci ze 4. ZŠ v ul. Přemyslovců (2 chlapci a jedna dívka), kteří veliteli směny předali plátěnou tašku bílé barvy, která obsahovala plastové pouzdro, ve kterém bylo 8000,- Kč. Dále se v pouzdru nacházel doklad SIPO k zaplacení.

 O chvilku později se na služebnu městské policie dostavila nešťastná žena, ročník narození 1934, která uvedla, že šla dnes do města a po cestě ztratila bílou tašku, ve které měla celý důchod. Totožnost ženy souhlasila s totožností na dokladu SIPO, který se nacházel uvnitř tašky a žena tašku i s obsahem bezpečně popsala. Jakmile se žena dozvěděla, že děti peníze na služebnu přinesly, tak s velikou úlevou děkovala, že pořád existují poctivé děti. Po vyřízení administrativních záležitostí vrátil velitel směny ženě její věci. O příkladném postupu dětí bylo informováno vedení školy v ulici Přemyslovců.

 

Toulavý pes

Dne 13.12.2016 v odpoledních hodinách bylo nahlášeno na linku MP mladou slečnou, že u 8.ZŠ v ulici Školní odchytila toulavého psa. Po příjezdu hlídky na místo bylo od oznamovatelky zjištěno, že se jí pes vysmekl a při pokusu o útěk pokousal na ruce jejího spolužáka, který byl též na místě přítomen. Hlídka na místo telefonicky přivolala chlapcovu babičku, která byla poučená o dalším postupu a s chlapcem odchází na ošetření. Následně se hlídky vydaly psa hledat, aby mohlo být provedeno veterinární vyšetření. Během hledání hlídka uviděla, jak pes zaběhl do vchodu činžovního domu v ulici Palackého. Zde byl pes strážníky odchycen. Při odchytu byl pes značně agresivní. Následně hlídka psa odvezla na veterinární ošetření, kde bylo zjištěno, že pes nejeví známky žádné nemoci. Potvrzení o vyšetření psa bylo předáno matce chlapce. Následně je pes předán do útulku Bouchalka v Buštěhradě, kde po pěti dnech bude provedeno opětovné vyšetření psa, jak stanoví veterinární zákon. Odchytem psa a jeho vyšetřením je chlapec ušetřen další dlouhodobé léčby a možné hospitalizace na infekčním oddělení. Ve večerních hodinách se hlídce MP podařilo kontaktovat také majitele psa, kterého informovala o celé události s tím, že celá věc bude postoupena k dořešení správnímu orgánu MÚ Louny.

 

V měsíci červnu ukončila městská policie 6. ročník prevence kriminality v lounských mateřských školkách. Každý nový ročník začíná vždy na začátku školního roku besedami a je zakončen praktickou ukázkou psovodů městské policie. Prevence kriminality pro předškoláky se skládá z témat – setkání s cizí osobou, co dělat, když se ztratím, tísňová telefonní čísla a jak správně telefonovat, setkání s toulavým psem a jak se zachovat, nález injekční stříkačky, a jak správně přecházet silnici. Tato témata jsou prokládána praktickými scénkami samotnými dětmi, což se jeví jako nejlepší forma pro zapamatování si jednotlivých témat. Na závěr každého ročníku, před ukončením školního roku, proběhne praktická ukázka psovodů lounské městské policie v každé mateřské školce, která se setkává s velkým ohlasem jak u dětí, tak u dospěláků jak z řady personálu MŠ, tak ze strany rodičů, kteří se taktéž mohou zúčastnit těchto ukázek. V souvislosti s tímto oznamujeme, že Městská policie Louny v současné době provádí nábor nových zaměstnanců na funkci strážníka, popř. psovoda.

 

 

Na konci dubna 2016 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o další, již 13 kameru. Tato kamera díky svému nezávislému napájení, které vyžaduje pouze cca 8 hodinové připojení k síti, může být umístěna téměř kdekoli, kde je alespoň lampa veřejného osvětlení, která poskytne žádaných 8 hodin připojení k síti během nočního svícení, aby se dobily baterie, které následně zajišťují denní provoz této kamery. O takovýto typ kamery žádalo vedení MP a vedení města již před čtyřmi roky firmu, která v Lounech zřizovala MKDS. Firma však před dvěma lety ukončila svou činnost, aniž by kameru dodala a tak byl požadavek na přenosnou kameru přenesen na firmu, která v součastnosti zajišťuje pozáruční servis MKDS v Lounech. Letos v dubnu firma dodala požadovanou  ,,přenosnou" kameru, která již ,,běží" na frekvenci 9GHz, což je frekvece vyčleněná pouze pro kamerové systémy. Původní kamerový systém, který byl spuštěn v roce 2010 ,,běžel" totiž na veřejné frekvenci 5,8GHz, která je však čím dále více zarušována soukromými subjekty (internet, taxi, apod).Díky tomu, že od loňského roku se postupně u již dosluhujích součástí KS běžících na veřejné frekvenci 5,8GHz  přechází na nové součásti ,,běžící" na 9GHz, mohla být tato kamera okamžitě po dodání zapojena do lounského KS.  Tato kamera bude využívána operativně, dle okamžitých potřeb města. V současnosti je tedy umístěna na Tyršově nám., kde mimo dosah již stávající kamery dochází k porušování OZV, především porušování zákazu konzumace alkoholických nápojů na určitých veřejných prostranstvích a narušování veřejného pořádku. 

 

Na základě rozhodnutí Rady města Loun, nebude Městská policie Louny v období měsíců leden – březen 2016 řešit dopravní přestupky v nepřítomnosti řidiče vozidla nasazováním technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (botičky), kromě výjimečných případů (např.sníh, déšť), ale za stěrač vozidla uloží lístek -VÝZVU PRO NEPŘÍTOMNÉHO ŘIDIČE MOTOROVÉHO VOZIDLA, tzv. parkovačku, na jejímž základě bude řidič vozidla povinen dostavit se ve stanovené lhůtě na služebnu Městské policie Louny, kde s ním bude přestupek projednán. Pokud se řidič bez omluvy nedostaví ve stanovenou dobu, bude věc postoupena správnímu orgánu Městského úřadu Louny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská policie Louny upozorňuje všechny řidiče, kteří pojedou do centra města Louny, aby využili k parkování placené parkoviště na Mírovém náměstí, kde je první půlhodina zdarma, nebo parkoviště v ulici Osvoboditelů naproti bývalému telecomu, kde je první hodina zdarma a nebo popřípadě placená parkoviště v přilehlých ulicích. V celém centru města (ulice Žatecká, Beneše z Loun, Pivovarská, Mírové náměstí, Hilbertova, Česká, Pražská, Vrchlického)  platí obytná zóna. Z této značky dle Zák. 361/2000 Sb. § 39 zákona O provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že pokud nebude docházet k vykládání nebo nakládání zboží, může vozidlo stát pouze na místech označených dopravní značkou parkoviště. Proto žádáme řidiče, kteří nezásobují, aby využili parkoviště a tímto předešli možnému postihu za přestupek.

 

Zde naleznete aktuální události:

X