Aktuality

Informace pro občany

 

V měsíci červnu ukončila městská policie 6. ročník prevence kriminality v lounských mateřských školkách. Každý nový ročník začíná vždy na začátku školního roku besedami a je zakončen praktickou ukázkou psovodů městské policie. Prevence kriminality pro předškoláky se skládá z témat – setkání s cizí osobou, co dělat, když se ztratím, tísňová telefonní čísla a jak správně telefonovat, setkání s toulavým psem a jak se zachovat, nález injekční stříkačky, a jak správně přecházet silnici. Tato témata jsou prokládána praktickými scénkami samotnými dětmi, což se jeví jako nejlepší forma pro zapamatování si jednotlivých témat. Na závěr každého ročníku, před ukončením školního roku, proběhne praktická ukázka psovodů lounské městské policie v každé mateřské školce, která se setkává s velkým ohlasem jak u dětí, tak u dospěláků jak z řady personálu MŠ, tak ze strany rodičů, kteří se taktéž mohou zúčastnit těchto ukázek. V souvislosti s tímto oznamujeme, že Městská policie Louny v současné době provádí nábor nových zaměstnanců na funkci strážníka, popř. psovoda.

 

 

Na konci dubna 2016 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o další, již 13 kameru. Tato kamera díky svému nezávislému napájení, které vyžaduje pouze cca 8 hodinové připojení k síti, může být umístěna téměř kdekoli, kde je alespoň lampa veřejného osvětlení, která poskytne žádaných 8 hodin připojení k síti během nočního svícení, aby se dobily baterie, které následně zajišťují denní provoz této kamery. O takovýto typ kamery žádalo vedení MP a vedení města již před čtyřmi roky firmu, která v Lounech zřizovala MKDS. Firma však před dvěma lety ukončila svou činnost, aniž by kameru dodala a tak byl požadavek na přenosnou kameru přenesen na firmu, která v součastnosti zajišťuje pozáruční servis MKDS v Lounech. Letos v dubnu firma dodala požadovanou  ,,přenosnou" kameru, která již ,,běží" na frekvenci 9GHz, což je frekvece vyčleněná pouze pro kamerové systémy. Původní kamerový systém, který byl spuštěn v roce 2010 ,,běžel" totiž na veřejné frekvenci 5,8GHz, která je však čím dále více zarušována soukromými subjekty (internet, taxi, apod).Díky tomu, že od loňského roku se postupně u již dosluhujích součástí KS běžících na veřejné frekvenci 5,8GHz  přechází na nové součásti ,,běžící" na 9GHz, mohla být tato kamera okamžitě po dodání zapojena do lounského KS.  Tato kamera bude využívána operativně, dle okamžitých potřeb města. V současnosti je tedy umístěna na Tyršově nám., kde mimo dosah již stávající kamery dochází k porušování OZV, především porušování zákazu konzumace alkoholických nápojů na určitých veřejných prostranstvích a narušování veřejného pořádku. 

 

Na základě rozhodnutí Rady města Loun, nebude Městská policie Louny v období měsíců leden – březen 2016 řešit dopravní přestupky v nepřítomnosti řidiče vozidla nasazováním technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (botičky), kromě výjimečných případů (např.sníh, déšť), ale za stěrač vozidla uloží lístek -VÝZVU PRO NEPŘÍTOMNÉHO ŘIDIČE MOTOROVÉHO VOZIDLA, tzv. parkovačku, na jejímž základě bude řidič vozidla povinen dostavit se ve stanovené lhůtě na služebnu Městské policie Louny, kde s ním bude přestupek projednán. Pokud se řidič bez omluvy nedostaví ve stanovenou dobu, bude věc postoupena správnímu orgánu Městského úřadu Louny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská policie Louny upozorňuje všechny řidiče, kteří pojedou do centra města Louny, aby využili k parkování placené parkoviště na Mírovém náměstí, kde je první půlhodina zdarma, nebo parkoviště v ulici Osvoboditelů naproti bývalému telecomu, kde je první hodina zdarma a nebo popřípadě placená parkoviště v přilehlých ulicích. V celém centru města (ulice Žatecká, Beneše z Loun, Pivovarská, Mírové náměstí, Hilbertova, Česká, Pražská, Vrchlického)  platí obytná zóna. Z této značky dle Zák. 361/2000 Sb. § 39 zákona O provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že pokud nebude docházet k vykládání nebo nakládání zboží, může vozidlo stát pouze na místech označených dopravní značkou parkoviště. Proto žádáme řidiče, kteří nezásobují, aby využili parkoviště a tímto předešli možnému postihu za přestupek.

 

Zde naleznete aktuální události:

X