Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Strážník

 

Zákon 553/1991 - Strážníkem městské policie může být občan České republiky, který
a) je bezúhonný,
b) je spolehlivý,
c) je starší 18 let,
d) je zdravotně způsobilý,
e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a
f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.
 
Fyzická zdatnost strážníků
Na fyzickou zdatnost strážníků u Městské policie V Lounech jsou kladeny vyšší nároky. Proto je fyzická zdatnost strážníků rozvíjena jednou týdně ve dvouhodinovém tréninku ve sportovní hale pod vedením civilního trenéra, který je zaměřen na zvyšování fyzické kondice (běh, posilovací cviky) a zdokonalení sebeobrany včetně základů karate. Jedenkrát měsíčně se výcvik provádí pod dohledem JUDr.Náchodského, který je specialistou na sebeobranu, použití donucovacích prostředků a taktiku zákroku. Dvakrát ročně musí strážníci splnit fyzické testy, které jsou stejné jako pro uchazeče o práci strážníka.
Dále se strážníci dvakrát ročně zůčastňují odborné střelecké přípravy pro použití služební zbraně, která spočívá ve znalosti svěřené zbraně, bezpečného zacházení se zbraní a vlastní střelby na cíl. Mimo to strážníci jedenkrát ročně absolvují školení řidičů,  školení bezepečnosti práce a první pomoci. Jednou za pět let obhajují své osvědčení strážníka zkouškou před komisí Ministerstva vnitra ČR . Jednou za deset let obnovují zbrojní průkaz.

 

Střelecká příprava

Fyzická příprava