Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Povodně 2013

                                       PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH 

                                                        POVODŇOVÝ PLÁN

                                                           Průběh povodní + foto


Průběh záplav 2013

24.6.2013

Od 24.06.2013 jsou otevřeny Masarykovy sady a areál výstaviště.

Vstup pouze na vlastní nebezpečí!!!


Prosíme obyvatele, aby nadále dbali zvýšené opatrnosti a během intenzivnějších dešťů, či v případě silnějšího větru nevstupovali do těchto prostor.

 

                                                          UPOZORNĚNÍ                         20.6.2013


Na základě informací z ČHMÚ ze dne 20.6.2013 v 11.30 hod může z důvodu vysokých teplot dojít k silným lokálním bouřkám a nárazovým přívalům deště, v jejichž důsledku může dojít k rozlivu místních vodních toků a vývratu podmáčených stromů. Z tohoto důvodu zůstává i nadále uzavřen park TGM a výstaviště.


 Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

19.06.2013 15:00

 Výška hladiny – 283 cm Průtok – 69 m3/s

Odtok z VD Nechranice je kolem 60 m3/s. 

Z důvodů hrozících bouřek a stále výrazného podmáčení terénu jsou areál výstaviště a Masarykovy sady stále uzavřeny!! 


Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

18.06.2013 12:00

Výška hladiny – 328 cm       Průtok – 97,1 m3/s

Odtok z VD Nechranice byl v ranních hodinách snížen na hodnotu kolem 60 m3/s.


 Masarykovy sady a výstaviště zůstávají nadále uzavřeny z důvodů výrazného podmáčení terénu a možnému vzniku bouřek s přívalovými dešti a silným větrem.

Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

17.06.2013 09:00

Výška hladiny – 333 cm            Průtok – 100,3 m3/s

Odtok z VD Nechranice bude během dneška udržován na hodnotách mezi 90 – 95 m3/s.

Čerpací práce skončily.

Masarykovy sady a výstaviště jsou stále uzavřeny – půda je pořád velmi podmáčená, možnost pádu stromů.

Zdržte se vstupu na břehy vodních toků a podmáčená stanoviště!


 Den 12.     14.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři - LG Louny

14.06.2013 11:00

Výška hladiny – 382 cm             Průtok – 136,1 m3/s 

Odtok z VD Nechranice bude během dnešního dne snížen ze 120 m3/s na 100 m3/s. 

Park zůstává uzavřen! Pokračuje čerpání lagun v areálu výstaviště, následně bude čerpáno v ulici K Velodromu.

Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

14.06.2013 14:00

výška hladiny – 382 cm         Průtok – 136 m3/s

Odtok z VD Nechranice 101 m3/s.

V pátek 14.06.2013 v 14.30 hod byl v Lounech odvolán II.SPA. Vzhledem k poklesu hladiny pod I.SPA není I.SPA vyhlášen – ukončení povodňové aktivity!


I přes ukončení povodňové situace platí nadále zákaz vstupu do Masarykových sadů a prostorů výstaviště z důvodu nevyčerpání vody z lagun, odklizu bahna a likvidace vyvrácených stromů.


Žádáme obyvatele, aby byli nadále v blízkosti vodních toků velice opatrní a nevstupovali na stále silně podmáčené břehy.


Den  11.      13.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

13.06.2013 08:00 hod   Výška hladiny – 416 cm    Průtok – 163,7 m3/s

Odtok z VD Nechranice byl do dnešního rána udržován na hodnotě kolem 140 m3/s.

Od 08:00 byl odtok snížen na hodnotu kolem 120 m3/s.

 V dopoledních hodinách 13.06.2013 začalo několik hasičských jednotek čerpat laguny v Masarykových sadech – v prostorech areálu výstaviště a na kraji parku u ulice Benátky. Čerpání bude dále pokračovat směrem do ulice K Velodromu.


  den 10.        12.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

12.06.2013 10:00  Výška hladiny – 427 cm   Průtok - 173,9 m3/s

Odtok z VD Nechranice – 145 m3/s    (měl by být pro dnes zachován)

 

UPOZORNĚNÍ                     I přes pokles hladiny platí pro Louny stále II.SPA.

Vstup do prostor Masarykových sadů (z ulice K Velodromu, od Veslařského klubu i od Městského koupaliště) a výstaviště je nadále zakázán – označeno tabulkami na stromech.


Žádáme obyvatele, aby do těchto míst nevstupovali!!!   Vysoké riziko pádu stromů!!!


den 9.    11.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

11.06.2013 09:00  Výška hladiny – 462 cm   (hladina v současnosti mírně stoupá, což je způsobeno včerejšími vydatnými srážkami) 

Průtok – 209,5 m3/s   Odtok z VD Nechranice – 145 m3/s  (tato hodnota je zatím v plánu na celý den)


UPOZORNĚNÍ    Veškeré výstrahy zůstávají v platnosti. !Stále platí vysoké riziko pádu stromů!

den 8.     10.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři - LG Louny
10.06.2013, 14:00 hod.    Výška hladiny
- 461 cm   Průtok - 207,9 m3.s-1

Komunikace od vstupu do tenisových kurtů směrem k zahrádkářské kolonii ve sportovním areálu byla otevřena z důvodu umožnění vstupu do zahrádkářské kolonie.

Varování:   Vysoké riziko vzniku sesuvů půdy.

Aktuální stav na řece Ohři - LG Louny
10.06.2013, 09:00 hod.  
Výška hladiny - 464 cm   Průtok - 210,7 m3.s-1
Odtok z VD Nechranice - 145 m3.s
-1      (podobné hodnoty jsou plánovány na celý den)

den 7.     9.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři - 13.00  hladina řeky 430 cm

Dle námi dostupných informací lze i nadále očekávat během srážek nenadálé zvýšení hladiny řeky.


den 6.      08.06.2013 18:45

Výška hladiny – 417 cm    Průtok – 165,4,9 m3.s-1    Odtok z VD Nechranice 140 - 150 m3.s-1

I přes pokles hladiny řeky zůstává vyhlášení II. SPA (při výrazném dešti by mohla hladina opět stoupnout)

Všechny výstrahy zůstávají v platnosti.

Den 5. 7.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

07.06.2013 11:00  Výška hladiny – 493 cm   Průtok – 243,9 m3/s 

Odtok z VD Nechranice byl od 7. hodiny snížen na hodnotu kolem 170 m3/s

(hodnota odtoku bude záviset na předpovědi – podle očekávaného množství srážek během víkendu).

Ulice Prokopa Holého mezi základní školou a Městským koupalištěm je zprůjezdněna. Areál výstaviště a sportovní areál (od tenisových kurtů) zůstávájí uzavřené. žádáme tímto, aby nikdo nevstupoval do tohoto prostoru. Vzhledem k předpovědím lze očekávat v nejbližších dnech další nepříznivé počasí.

Trvá uzavírka silnice mezi Černčicemi a Vršovicemi.


 Den 4.    6.6.2013

Aktuální stav na řece Ohři – LG Louny

06.06.2013 08:00  Výška hladiny – 507 cm, nadále trvá III.SPA  Průtok – 261,7 m3/s

Odtok z VD Nechranice – 211,6 m3/s (podle posledních informací by měl vydržet po celý den)

Zapůjčení techniky - bagr, nákladní automobil – pan Šedivý, tel.: 721 111 506

(pouze nutnost zajistit si nákup pohonných hmot)

Průjezdná ulice Dobroměřická i K Velodromu, uzavřená ulice směrem do parku TGM u 7.ZŠ.


 Den 3. 5.6.2013

Informace pro občany

V úterý 04.05.2013 ve večerních hodinách (22. hod) došlo v Lounech ke kulminaci řeky Ohře. Výška hladiny dosáhla 544 cm při průtoku 315,8 m3/s. Od této doby hladina i průtok klesají. Odezva na výrazné omezení odtoku z VD Nechranice je ovšem pomalejší z důvodu návratu rozlivů zpět do koryta.

Trvá vyhlášení III. SPA.

Aktuální stav z 05.06.2013 09:00 hod.

Odtok z VD Nechranice – 212,5 m3/s  Řeka Ohře - LG Louny Stav hladiny – 531 cm

Průtok – 295,7 m3/s

!!! Důležité !!!

Žádáme obyvatele, aby se vyvarovali vstupu na místa, kde jsou vzrostlé stromy. Půda je po intenzivních deštích velmi podmáčená a dochází k vývratům i zcela zdravých stromů. Při nutnosti vstupu na tyto lokality dbejte maximální opatrnosti!  Stejně tak omezte parkování automobilů pod stromy.

Uzavírka silnic v ulicích Dobroměřická, K Velodromu a část ulice Prokopa Holého.

Aktuální informace k povodním
05.06.2013 13:00 hod.  
Odtok z VD Nechranice – 212,4 m3/s  (bude zachováno do odvolání – informace z 14. hodiny)

Řeka Ohře - LG Louny
Stav hladiny
– 526 cm   Průtok – 287,7 m3/s


den 2. 4.6.2013

Informace pro občany

V pondělí 03.06.2013 ve večerních hodinách byl vyhlášen III. SPA (řeka Ohře se na tuto hodnotu dostala ve 21.30 hod – 490 cm). Již od 20 h varovala městská policie, že bude vyhlášen III. SPA.

Aktuální stav:

Vypouštění z VD Nechranice zůstává na asi 260 m3/s. Hladina Ohře v Lounech mírně stoupá, ale neměly by být překročeny včerejší avizované hodnoty – 535 cm (max. o několik cm).

!!! Důležité !!!

Žádáme obyvatele, aby dbali své osobní bezpečnosti a nechodili do blízkosti rozvodněných vodních toků, ani na relativně bezpečné břehy! Vše je silně podmáčeno.

Žádáme rodiče, aby důkladně varovali své děti před tímto nebezpečím!

Aktuální stav na řece Ohři:

Stav hladiny – 529 cm (III. SPA)  Průtok – 292,6 m3/s  Aktuální informace k povodním
04.05.2013, 16:00 hod.

V pondělí 03.06.2013, byl ve večerních hodinách vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity (SPA).
Hladina řeky Ohře na tuto hodnoutu vystoupala ve 21:30 hod. - bylo dosaženo 490 cm.

O vyhlášení III. povodňového stupně již od 20:00 hod. informovala Městská policie.

Aktuální stav řeky na řece Ohři:
-odtok z vodního díla Nechranice v současné chvíli zůstává na cca cca 260 m3.s-1

-zvyšování odtoku z vodního díla Nechranice není plánováno.

Hladina řeky Ohře v Lounech mírně stoupá, ale neměly by být překročeny včerejší avizované hodnoty - cca 540 cm.

Aktuální stav hladiny: 541 cm (III. SPA)
Aktuální průtok: 311,4 m3.s-1

Kulminace je očekávána dnes, tj. v úterý 04.06.2013 ve večerních hodinách.

Důležité:
Žádáme obyvatele, aby dbali své osobní bezpečnosti a nechodili do blízkosti rozvodněných vodních toků, ani na relativně bezpečné břehy! Vše je silně podmáčeno. Žádáme rodiče,aby důkladně varovali své děti před tímto nebezpečím.

Veškeré informace ohledně povodně poskytuje:
Městská policie Louny na tel. číslech 415 654 368 , 603192021.

tísňová linka: 156
Hasičský záchranný sbor - 950 412 162, 950 412 011,
mobilní stálá služba: 724 178 789
nebo tajemník Povodňové komise města Loun Ing. Čermák na tel: 415 621 179 a 604 226 320.


Pytle s pískem jsou k dispozici v areálu Technické správy města Loun s.r.o. V případě nouze je možné požádat o dovoz naplněných pytlů do místa určení.
Kontakt v případě dotazů: 604 226 312.

Možnost zapůjčení čerpací techniky:
čerpadla a sací vozy - WTM, Jezerní 6, Most - Souš, tel.: 734 204 170

sací vozy: Patok, a.s., U Porcelánky 2903, Louny, tel.: 415 696 143
půjčovna nářadí Klimatex, Mělecká 2638, Louny, tel.: 415 653 878
půjčovna nářadí (areál Ekostaveb), Průmyslová 2724, Louny, tel.: 415 653 367

V závažných problémech kontaktujte Hasičský záchranný sbor, který zajistí výpomoc při čerpání zatopených domů.

Důležité:

Aktuální informace o vodním stavu a průtoku naleznete na webovém portálu Povodí Ohře: http://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm .
V případě výpadku tohoto webu, můžete důležité informace o vodních stavech, průtocích atd., hledat pod odkazem: http://cosmod.kr-ustecky.cz/portal/hlasne-profily/21584/, kde naleznete i povodňové mapy se scénářem při průtoku při 10 leté, 50 leté a 100 leté vody.

Nahlédnout do povodňového plánu města Loun můžete zde.

Přidáno: 04.06.2013

den 1. 3.6.2013

Informace pro občany

V neděli 02.06.2013, 5:40 hod. byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity (SPA).

Dle aktuálních informací Povodí Ohře bude následovat tento stav:
- od 16:00 hod. odtok z vodního díla Nechranice cca 220 m3.s-1 odpovídá hladině Ohře v Lounech cca 505 cm

- od 18:00 hod. odtok z vodního díla Nechranice cca 240 m3.s-1 odpovídá hladině Ohře v Lounech cca 520 cm
- od 20:00 hod. odtok z vodního díla Nechranice cca 260 m3.s-1 odpovídá hladině Ohře v Lounech cca 535 cm

Dle předpokladu, bude hladina řeky Ohře dosahovat kolem 2 hodiny ranní cca 540 cm

Veškeré informace ohledně povodně poskytuje:
Městská policie Louny na tel. číslech 415 654 368 a 603 19 20 21
tísňová linka: 156
Hasičský záchranný sbor - 950 412 162, 950 412 011,
mobilní stálá služba: 724 178 789
nebo tajemník Povodňové komise města Loun Ing. Čermák ne tel: 415 621 179 a 604 226 320.

Pytle s pískem jsou k dispozici v areálu Technické správy města Loun s.r.o. V případě nouze je možné požádat o dovoz naplněných pytlů do místa určení.
Kontakt v případě dotazů: 604 226 312.

Možnost zapůjčení čerpací techniky:
čerpadla a sací vozy - WTM, Jezerní 6, Most - Souš, tel.: 734 204 170

sací vozy: Patok, a.s., U Porcelánky 2903, Louny, tel.: 415 696 143
půjčovna nářadí Klimatex, Mělecká 2638, Louny, tel.: 415 653 878
půjčovna nářadí (areál Ekostaveb), Průmyslová 2724, Louny, tel.: 415 653 367

V případě potřeby záchrany zvířat bude městskou policií dále kontaktován pan Kubalík.
V závažných problémech kontaktujte Hasičský záchranný sbor, který zajistí výpomoc při čerpání zatopených domů.


Důležité:   Aktuální informace o vodním stavu a průtoku naleznete na webovém portálu Povodí Ohře: http://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm .
V případě výpadku tohoto webu, můžete důležité informace o vodních stavech, průtocích atd., hledat pod odkazem: http://cosmod.kr-ustecky.cz/portal/hlasne-profily/21584/, kde naleznete i povodňové mapy se scénářem při průtoku při 10 leté, 50 leté a 100 leté vody.

Nahlédnout do povodňového plánu města Loun můžete zde.

Přidáno: 03.06.2013


 

 FOTOGALERIE  povodní

Povodně 3.6.2013 v Lounech