Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Kontakty

Městská policie Louny
Osvoboditelů 512
440 01 Louny

Tísňové volání
156

Stálá služba
415 654 368
603 192 021

 

Ředitel MP Louny Radek Baláš 

 radek.balas@mplouny.cz
415 654 084, 604 226 309

 Zástupce ředitele Martin Svoboda

 martin.svoboda(a)mplouny.cz
             415 653 887

 

Správce, "Město Louny" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA. 

Kontaktními údaji pověřence jsou:   ID datové schránky 5b36car adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854 e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz