Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Kamerový systém

Město Louny v říjnu 2010 dokončilo výstavbu městského kamerového dohlížecího systému

 Provozování MKDS je v souladu se zákonem ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


V říjnu 2010 byl ve městě Louny spuštěn městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) s devíti digitálními kamerami. 

MKDS slouží k dohledu nad místními záležitostmi veřejného pořádku ve městě a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.

O rozmístění jednotlivých kamer rozhodavala komise složená ze zástupců policie ČR, MÚ a městské policie. Komise posuzovala jednotlivá místa na základě několika faktorů - časté výjezdy policií do dané lokality, častější narušování veřejného pořádku, strategické místo (např. vytížená křižovatka v blízkosti školy, autobusové nádraží) a pod.. Po vyběru lokality bylo vytipováno přesné umístění kamery tak, aby její pohled umožňoval zabírat co největší prostor  dané lokality.  Následně byly uzavřeny nájemní smlouvy z důvodu, že se jednalo o umístění kamer na obytné domy.

Provoz jednotlivých kamer je nastaven vždy na 1 - 9 přednastavených pozic, po kterých se kamera otáčí vždy po 2 minutách. To znamená, že pokud kameru ručně neovládá operátor, tak se kamera vždy po 2 minutách přetočí na předem nastavenou pozici. To vše z důvodu, že kamera neumí snímat pohled v 360 stupních, ale pouze určité výseče, které jsou navíc ovlivněny přiblížením obrazu - čím větší přiblížení, tím menší úhel pohledu.  

Na dispečerském pracovišti městského kamerového dohlížecího systému je zaveden nepřetržitý provoz, zajištěný speciálně vyškolenými strážníky Městské policie Louny. Od r.2016 se na dohledu u MKDS navíc podílí, v 8 hod směnách, i civilní zaměstnanec, který je bývalým strážníkem naší městské policie a který z důvodu nesplnění zákona (povinnost maturity) musel k 31.12.20115 ukočit pracovní poměr strážníka.

 

Rozšíření kamerového systému

V říjnu 2013 byl kamerový systém rozšířen o novou kameru, která byla umístěna na panelový dům čp. 2019 v ulici Přemyslovců a hlavní sledovanou oblastí je nám. Zschopau.

V říjnu 2014 byl kamerový systém rozšířen o další novou kameru, která je umístěna v ulici Husova na čp. 1065. Hlavní sledovanou oblastí  je celé okolí osmidomů a vlakového nádraží.

V únoru 2015 byla další, již 12 nová kamera umístěna na budovu radnice směrem do ulice Pod Šancemi, kde často dochází k ničení veřejně prospěšného zařízení, znečišťování veřejného prostranství a k distribuci a užívání drog. Poté, co se přestala tato kamera využívat pro dohled ulice Pod Šancemi, byla předělána tato kamera na první přenosnou/mobilní kameru, kterou lze umisťovat na lampy VO za podmínek ,,viditelnosti" na jinou kameru (z důvodu přenosu dat). Tato kamera může být umístěna právě  a jen na lampy VO, které jí poskytnou požadovanou dobu na dobití baterií, které zajišťují zbytek provozu kamery. Jedná se o novinku v tomto konkrétním systému. Tato kamera byla umístěna Na Tyršovo náměstí, kde snímá prostor od restarace Slavia do ulice V Oblouku. 

V dubnu 2016 byl kamerový systém rozšířen o druhou přenosnou kameru, která dle aktuálních potřeb bude přemisťována po celém městě. Prozatím byla umístěna ke kontejnerovému stání v ulici Cítolibská, kde dochází k velice častému odkládání odpadů mimo kontejnery především mimolounskými občany.

V říjnu 2017 byla zakoupena již třetí přenosná kamera, kterou tak jako dvě předcházející lze umístit do téměř kterékoli části města, kde je zavedeno veřejné osvětlení. Tato kamera byla navíc doplněna o tzv. retranslační bod (samostatný převaděč signálu), který slouží jako mezičlánek mezi jednotlivými kamerami v případě, že z místa umístění kamery není přímo ,,vidět" na další kameru.  Tato kamera je prozatím umístěna u budovy hudební školy s pohledem do Holárkových sadů.

 

Všechny výše uvedené kamery pracují v režimu přednastavených dispozic, jak bylo uvedeno v úvodu.

 

V roce 2018 byla pořízena další nová kamera. V tomto případě se však nejedná o klasickou otočnou kameru, nýbrž o tzv. pastičku, která je neotočná, pouze s funkcí zooom. Je uspůsobena stejně jako předchozí kamery k umístění na lampy VO a je určena pro využití s pohledem na jedno konkrétní místo - např. ke kontejnerům. Ihned byla použita u MÚ, kde byl snímán prostor parčíku, kde dochází z odkládání odpadu mimo kontejnery a momentálně je zde staveniště z důvodu opravy fasády MÚ.

 

Umístění přenosných kamer se může průběžně měnit dle potřeb města. V současné době zůstává jedna kamera umístěna na Tyršově náměstí, kde snímá prostory okolo podhloubí a restaurace Slavia a druhá přenosná kamera je na delší dobu umístěna v ulici Hilbertova, kde napomáhá při dohledu na dopravou právě v ulici Hilbertova.

 

Seznam kamerových bodů MKDS Louny

Kamerový bod č. 1   Benedikta Rejta, čp. 2270

Sledovaná část: nám. B. Rejta, ul. Kosmonautů a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 2   ul. Poděbradova čp. 640

Sledovaná oblast: Poděbradova ul., část ul. Osvoboditelů, ul. Táboritská a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 3   ul. Hrnčířská čp. 472

Sledovaná oblast: prostor autobusového nádraží, ul. Hrnčířská, horní část ul. Prokopova, část ul. 28.října, část ul. Osvoboditelů a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 4   Tyršovo náměstí čp. 1663

Sledovaná oblast: část Tyršova náměstí, ul. Štefánkova, ul. Fügnerova a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 5   ul. Poděbradova 1600

Sledovaná oblast: ul. Poděbradova, Frotzlova, KD Zastávka 

Kamerový bod č. 6   Husova čp.1065        (r.2014)

Sledovaná oblast: parčík před hl.vlakovým nádražím, hotel Oharka, ulice Husova osmidomy, ul.Bezručova

Kamerový bod č. 7   ul. SNP čp. 2062

Sledovaná oblast: část ul. SNP a Osvoboditelů, ul. Žižkova, Suzdalské nám. a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 8   ul. Skupova čp. 2523

Sledovaná oblast: část ul. Husova, spodní část ul. Prokopova, část ul. Skupova a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 9   Přemyslovců čp. 2019   (r.2014)

Sledovaná oblast: nám. Zschopau a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 10   Mírové náměstí čp. 35

Sledovaná oblast: část ul. Hilbertova, část ul. Pivovarská, Mírové náměstí a přilehlé okolí

Kamerový bod č. 11   Mírové náměstí čp. 123

Sledovaná oblast: ul. Pražská, část ul. Beneše z Loun, Mírové náměstí a přilehlé okolí