Aktuality

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ve čtvrtek 22.2.2024 po 20 hod oznámila na linku 156 majitelka zahrady Na Losech, že má na své zahradě fotopast a nyní vidí, že se tam někdo pohybuje. Hlídka městské policie vyzvedla oznamovatelku v místě bydliště a společně zajíždějí do zahrádkářské kolonie Na Losech. Po příjezdu na místo provedla hlídka společně s oznamovatelkou kontrolu zahrady, při které byl na lavičce před chatkou zjištěn ležící muž. Oznamovatelka si následně provedla kontrolu své zahrady včetně chatky, ale žádné poškození na místě nebylo zjištěno. Muž uvedl, že se chtěl jen vyspat na lavičce. Při ověřování totožnosti muže bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou a proto celá věc byla předána PČR k dalšímu šetření.

-------------------------------------------------------------------------------------

 Dne 20.02.2024 v 15.10 hod. byl v ulici 5.května (poblíž Blšanského vrchu) odchycen zatoulaný pes (kříženec černobílé barvy, velkého vzrůstu). Čip nebyl nalezen. Pes je umístěn v útulku Jimlín.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 Dne 20.2.2024 oznámil na lince 156 muž z Brloha, že je vlastníkem domu, který nechal k užívání svému bratrovi a ten byl dnes na delší dobu hospitalizován do nemocnice. Když šel zabezpečit a uzamknout svůj dům, zjistil, že zde zůstala cizí žena, která nemá žádné vlastnické právo k domu a odmítá dům opustit. Hlídka strážníků po příjezdu na místo vykázala ženu z domu a majitel si dům uzamkl.

 

-------------------------------------------------------------------------

V rámci své každodenní pracovní činnosti provádějí strážníci každé ráno kontrolu na přechodech pro chodce u školských zařízení k zajištění bezpečného přechodu dětí a jejich doprovodu. Dále v odpoledních hodinách provádějí pěší pochůzky v okolí škol v katastru města, které jsou zaměřeny na přítomnost podezřelých osob, bezpečnost školáků, šikanu, distribuci drog, kouření mladistvých osob apod. 

 

 --------------------------------------------------------------------------

 

 V úterý 13.2.2024 po ukončení dohledu u přechodu v ulici Prokopa Holého našel strážník městské policie na chodníku peněženku s klíčkem od skřínky a s čipem, která pravděpodobně vypadla někomu ze žáků přilehlé 7.ZŠ. Proto peněženku odnesl strážník na 7.ZŠ, kde již zaměstnankyně věděla komu chybí, neboť ztráta byla prý již nahlášena. Peněženka byla poté předána majiteli.

------------------------------------------------------------------------------

V pátek 9.2.2024 v ranních hodinách bylo na lince městské policie přijato oznámení o muži ležícím na zemi na Suzdalském náměstí. Hlídka městské policie, která přijela na místo zjistila, že se jedná o místního muže bez domova, který neměl žádné viditelné zranění, jen si stěžoval na silnou bolest v nohou. Hlídka požádala o příjezd RZS, která po příjezdu provedla prvotní ošetření a muže následně převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.

 

 

 

V sobotu 10.2.2024 v odpoledních hodinách oznámila na městskou polici žena, že v ulici kpt. Nálepky se nachází muž, který přehrabuje kontejnery. Hlídka strážníků po příjezdu do ulice kpt. Nálepky zjistila místního muže bez domova, který se pohyboval u kontejnerů. Jelikož nepořádek okolo kontejnerů nebyl zjištěn, byl muž upozorněn na zákaz přehrabování kontejnerů a byl vykázán z místa, což učinil. 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 V pondělí 5.2.2024 v dopoledních hodinách, při přechodu z autobusového nádraží na hlavní hřbitov zjistil strážník městské policie v ulici Na Foukalce ležet na chodníku kovový rám střešního okna, který patrně vlivem silného větru spadl ze střechy přilehlého domu na zem. Strážník zjistil kontakt na majitele domu, kterého neprodleně informoval o závadě.

 

V úterý 6.2.2024 okolo 20 hodiny oslovil na Suzdalském náměstí hlídku městské policie kolemjdoucí muž s informací o otevřeném krytu elektrického připojení na opodál stojící lampě veřejného osvětlení. Hlídka kryt přivřela a z důvodu bezpečnosti provizorně omotala páskou. Závada byla neprodleně nahlášena správci veřejného osvětlení. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Ve středu 31.1.2024 oznámila na linku městské policie recepční ubytovny červeného kříže, že na ubytovně je muž, který je agresivní a sprostě recepční nadává.

Hlídka městské policie, která přijela na místo zjistila, že se jedná o muže, který je na ubytovně ubytován, ale z důvodu, že porušil ubytovací řád má opustit prostor budovy, což se mu evidentně nelíbilo. Za přítomnosti hlídky se muž zklidnil, vzal si své nejnutnější věci a ubytovnu opustil.

 

 

V pátek 2.2.2024 po půlnoci bylo na městskou policii oznámeno, že v ulici Emila Filly někdo z přízemního bytu vyhazuje nějaké věci a křičí u toho. Hlídka strážníků po příjezdu na místo zjistila muže, který uvedl, že se pohádal s přítelkyní a vyházel ji její osobní věci z okna ven, ale nyní se již uklidnil a věci za přítomnosti hlídky posbíral. Muž byl hlídkou upozorněn na noční dobu a dodržování zásad slušného chování. Muž se poté omluvil a vrátil se do bytu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 V poslední době, především poté co roztál sníh, se dost často, většinou na trávnících, objevují použité injekční stříkačky. Pokud někdo takovou stříkačku najde, ať neprodleně zavolá na linku městské policie 156 a nahlásí místo nálezu. Městská policie je vybavena na bezpečný sběr injekčních stříkaček včetně jehel. Hlídka městské policie po příjezdu na místo kontaminovaný předmět sebere a uloží na bezpečné místo, do sběrného kontejneru. Poté, co je kontejner naplněn se odevzdává firmě Marius Pedersen, zajišťující sběr odpadu v našem městě, k bezpečnému zlikvidování.

Problematika nálezu použitých injekčních stříkaček a jejich likvidace je součástí přednášek městské policie na lounských mateřských školách v rámci každoroční preventivní činnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ve středu 24.01.2024 v odpoledních hodinách bylo na městskou policii oznámeno, že v parčíku u hlavního vlakového nádraží je z důvodu silného větru vyvrácený strom. Hlídka městské policie po příjezdu k hotelu Oharka zjistila vyvrácený strom spadlý přes celou šíři příjezdové komunikace k vlakovému nádraží. Ke zranění osob ani ke škodě na majetku, kromě vyvráceného stromu, nedošlo.  Hlídka požádala o součinnost jednotku HZS a do zprůjezdnění komunikace na místě usměrňovala dopravu. Jednotka HZS následně strom rozřezala a odklidila z pozemní komunikace. Během 10 minut byla komunikace opět průjezdná.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 V úterý 23.1.2024, v ranních hodinách bylo na linku městské policie oznámeno, že u vchodu do areálu nemocnice se potuluje bezdomovec. Hlídka městské policie po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o místního bezdomovce, který nebyl podchlazen ani zraněn, lékařské ošetření nepožadoval. Hlídka mu nabídla teplý čaj či polévku, obojí však odmítl. Dále mu bylo doporučeno navštívit ubytovnu ČČK za účelem možného ubytování, ale i tuto nabídku odmítl. Poté muž bez domova místo opustil.

Hlídky městské policie v zimním období během denních i nočních směn provádějí časté kontroly míst, kde se bezdomovci většinou vyskytují a to za účelem poskytnutí první pomoci či nabídky teplého nápoje nebo polévky. Avšak díky každodenní činnosti  sociálních pracovníků městského úřadu se naštěstí podařilo většinu našich osob bez domova po dobu zimního období umístit do místních ubytoven. A tak je výše uvedený případ výskytu osoby bez domova na ulici v tomto období spíše ojedinělý.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 18.1.2024 okolo 20 hod oznámila na linku 156 pracovnice ubytovny ČČK, že se před ubytovnou nachází muž, kterého nemohly vpustit do ubytovny z důvodu, že muž je pod vlivem alkoholu.

 

Hlídka městské policie, která přijela na místo zjistila, že se poblíž ubytovny nachází muž, jevící známky požití alkoholu a oznamovatelka, která uvedla, že muž tím že požil alkohol porušil ubytovací řád a proto ho nemůže vpustit do budovy. Muž hlídce sdělil, že při chůzi upadl na zem a bolí ho celé tělo. Hlídka na místo přivolala RZS, která si po příjezdu převzala muže do péče a odvezla ho do nemocnice na vyšetření. 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Výstraha před ledovkou

, autor: ilustrační foto-

Meteorologové vydali varování před velmi silnou ledovkou, která se může vytvářet na silnicích a chodnících v důsledku mrznoucího deště. 

Město Louny následně doporučuje veřejnosti nevycházet ven po dnešní 18 hodině. Technické služby města Louny budou provádět údržbu komunikací. 

Pokud se rozhodnete v průběhu večera nebo noci vyjít ven, buďte opatrní.

zdroj:webové stránky města Loun

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ve středu 10.1.2024, okolo druhé hodiny ranní, kdy ručička teploměru ukazovala -13 stupňů, oznámila na lince městské policie žena, že nemůže najít svého manžela, který se vracel domů přes centrum města. Žena se nacházela v ulici Jakoubkova, kde ji vyzvedla hlídka strážníků. Poté společně provedli kontrolu centra a v ulici Beneše z Loun byl muž, jevící známky požití alkoholu nalezen. Lékařské ošetření muž odmítl a do péče si ho vzala manželka.

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzavírka České ulice ve dnech 11. a 12. ledna 2024

Rádi bychom Vás informovali o plánovaném úplném uzavření části ulice Česká (od ulice Beneše z Loun po čp. 152 v ulici Česká) ve dnech 11. a 12. ledna od 07:00 do 15:00 hodin kvůli demontáži vánoční výzdoby. 

Město Louny se omlouvá za případné nepříjemnosti způsobené těmito omezeními.

zdroj:webové stránky města Loun

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Na Ohři přetrvává stav bdělosti

Předseda povodňové komise Loun rozhodl o odvolání 2. stupně povodňové aktivity, stavu pohotovosti. Aktuálně přetrvává 1. povodňový stupeň, stav bdělosti.

Předseda povodňové komise rozhodl na základě doporučení vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. a příznivých meteorologických předpovědí.

Stupeň povodňové aktivity     Vodní stav v cm                               Průtok m3/sec

Stav bdělosti –                               1. SPA                  400                                               152

Stav pohotovosti –                         2. SPA                  440                                               186

Stav ohrožení –                             3. SPA                  490                                               238

 Občané mohou sami stav hladiny řeky Ohře sledovat na webu www.edpp.cz.

zdroj:webové stránky města Loun

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 Městská policie Louny během vánočních svátků dohlížela především na poškození stromů a možného ohrožení chodců z důvodu silného větru a na stav hladiny řeky, která dosáhla II.povodňového stupně, což 26.12.2023 činilo výšku hladiny řeky 454 cm. Městská policie nechala z důvodu rozlití řeky Ohře uzavřít park TGM závorami a vytyčujícími páskami a taktéž páskami uzavřela vstupy k řece v ulici Pod Šancemi.

Lidé se během tohoto období k sobě chovali slušně a proto hlídky městské policie vyjížděly pouze jednou na oznámení o možném rušení nočního klidu, což postačilo vyřešit pouze domluvou s majitelem bytu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Povodňová komise Loun vyhlásila stav pohotovosti

Starosta města svolal jednání Povodňové komise Loun dnes ve 14 hodin. Povodňová komise vyhlásila stav pohotovosti, tedy 2. stupeň povodňové aktivity. Situaci město ve spolupráci se složkami IZS monitoruje. Pohotovost je na místě. 

„Žádáme občany, aby dbali doporučení povodňové komise a nevenčili psy, nebo nenechali volně pobíhat děti v blízkosti řeky. Dále doporučujeme, aby v oblasti možného rozlivu řeky majitelé zahrádek a dalších nemovitostí přeparkovali své automobily do bezpečné vzdálenosti a případně zabezpečili svůj majetek. Nemáme indicie, že by se měla povodňová aktivita měnit k horšímu. Můžeme občany uklidnit, že situaci máme pod kontrolou,“ řekl starosta Loun Milan Rychtařík.

Druhý stupeň povodňové aktivity se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti, aktivizuje se povodňový orgán města Louny a další účastníci před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu města Louny.

Stupeň povodňové aktivity     Vodní stav v cm     Průtok m3/sec

Stav bdělosti – 1. SPA             400                     152

Stav pohotovosti – 2. SPA       440                     186

Stav ohrožení – 3. SPA          490                     238

 

Občané mohou sami stav hladiny řeky Ohře sledovat na webu www.edpp.cz.

zdroj:webové stránky města Loun

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 15.12. v odpoledních hodinách oznámila na linku městské policie žena z Tyršova náměstí, že u jednoho ze vchodů leží na zemi muž. Hlídka městské policie dorazila za pomoci výstražného zařízení během chvíle na místo. Zde byl zjištěn muž, který jevil známky značného užití alkoholu, nemohl se postavit na nohy a a stěžoval si na bolest nohou. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána ZZS, která si po příjezdu muže převzala do své péče.

 

 

V neděli 17.12 bylo na linku městské policie oznámeno, že v ulici Husova, vedle železničního přejezdu se nachází osoba ležící na zemi. Po příjezdu hlídky na místo zde čekala oznamovatelka, která hlídce ukázala místo, kde ležel na zemi starší muž. Hlídka zjistila, že se jedná o staršího muže cizí národnosti, který jevil známky požití alkoholu a stěžoval na bolest nohou, kvůli které se nedokázal na nohy postavit. Na jiné zranění si muž nestěžoval. Na místo byla přivolána ZZS, která si muže poté převzala do své péče. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dne 8.12.2023 bylo na linku městské policie oznámeno, že v ulici Školní u vietnamské prodejny leží nějaký muž na zemi. Hlídka městské policie, která během chvíle dorazila na místo zjistila, že se jedná o staršího muže, který téměř bezvládně ležel na zemi. Tento stav si pravděpodobně muž přivodil větším požitím alkoholu. Hlídka muži pomohla do sedu a z důvodu jeho stavu a chladnému počasí přivolala ZZS, která si po příjezdu muže převzala do své péče.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvůli úpravě zabezpečovacího zařízení budou vlaky houkat

Zvýšenou hlukovou zátěž budou muset strpět občané Loun ve dnech 11. až 19. prosince. Důvodem budou úpravy zabezpečovacího zařízení, které bude provádět Správa železnic. Vlaky budou před železničním přejezdem v ul. Rakovnická a Poděbradova opakovaně houkat a projíždět rychlostí 10km/h.

Kvůli dopravním omezením, která museli obyvatelé Loun v tomto roce strpět, se vedení města se Správou železnic domluvilo na kompromisní variantě, a to zachování provozu na železnici i po silnici se zavedením omezení a bezpečnostních opatření. Před železniční přejezd se umístí dopravní značky „Pozor, zabezpečovací zařízení vypnuto z činnosti“ a „Stůj, dej přednost v jízdě“. Rychlosti vlaků se v místě přejezdu omezí na 10 km/h a vlaky budou opakovaně houkat,“ informuje mluvčí radnice Marcel Mihalik.

Bezpečnost na obou železničních přejezdech se dala zajistit třemi způsoby: buď úplným uzavřením pro auta i chodce, zachování provozu na železnici i po silnici se zavedením omezení a bezpečnostních opatření, nebo vyloučení železniční dopravy a její nahrazení autobusy.

 

Úprava se dělá pro zvýšení propustnosti trati, neboť v současnosti může v tomto traťovém úseku jet pouze jeden vlak. Teprve poté, co obslouží mezilehlé zastávky Louny město a Louny střed a přijede do další stanice, může vyjet jiný vlak. Kapacita už ale dopravcům nestačí.

 Zdroj : webové stránky Města Loun

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 1.12.2023 v 01.35 oznámila na linku 156 žena, že v ulici V Domcích její příbuzná upadla na zem a ona ji sama nedokáže zvednout. Na místo se během chvíle dostavila hlídka městské policie, která pomohla seniorku umístit na sedačku. Jelikož seniorka měla zranění na hlavě, hlídka na místě vyčkala do příjezdu ZZS, která se po příjezdu o seniorku postarala.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzavírka parkoviště na Mírovém náměstí dne 5. prosince

Z důvodu konání akce „Městem chodí Mikuláš“ bude dne 5. prosince uzavřeno parkoviště na Mírovém náměstí.

Cílem je zajistit bezpečnost dětem, které si budou užívat soutěží a hudebního vystoupení.

Prosíme, abyste v tento den našli alternativní parkovací místo. K využití jsou parkoviště v ulici Osvoboditelů či u OC Husovka.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás a na tuto veselou událost plnou radosti a zábavy.

 Zdroj : webové stránky Města Loun

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 2. prosince bude úplná uzavírka místních komunikací v centru města kvůli slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. 

 

Omezení bude trvat od 07:00 do 24:00 a bude se týkat Mírového náměstí, ulice Beneše z Loun v úseku od ulice Česká k Mírovému náměstí a ulice Hilbertova v úseku od ulice U Synagogy k Mírovému náměstí

 

 

Těšíme se, že společně oslavíme začátek vánočního období a uvidíme, jak se náměstí promění v zářící vánoční atmosféru.

zdroj:webové stránky Města Louny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dne 28.11.2023 zajišťovala městská policie ve spolupráci s policií ČR převoz vánočního stromu z ulice Parašutistů na Mírové náměstí. Městská policie měla za úkol ,,vyparkovat" celou ulici Hilbertova a udržet ji průjezdnou pro nadměrný náklad a policie ČR zajišťovala transport stromu po pozemní komunikaci. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská policie děkuje všem lidem, kteří reagovali na informaci o pěti nalezených koťatech v igelitové tašce v areálu garáží . Všech pět koťat našlo během dvou dnů nový domov. Jedna zájemkyně si pro kotě přijela dokonce až z Plzeňska. Poděkování patří i těm zájemcům, kteří se ohlásili po rozdání všech koťat.

 

Ještě jednou děkujeme všem.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dne 21.11.2023 při noční směně našla hlídka strážníků v areálu garáží nad tratí pověšenou igelitovou tašku, ve které se nacházelo 5 koťat cca 3 měsíce starých. Koťata byla převezena na služebnu městské policie. Následně byl kontaktován útulek Jimlín, kde bylo sděleno, že z důvodu nadstavu koček nemohou nabrat další kočky. Proto jsou kočky prozatím umístěny na služebně městské policie, kde si je případní zájemci mohou převzít.

 

 

 

 

Dne 19.11.2023 po 16 hodině bylo na linku městské policie oznámeno, že u marketu Albert upadla nějaká žena na zem a chová se zmateně. Na místo se během chvilky dostavila hlídka strážníků, která zjistila ležící ženu poblíž marketu Albert. Životní funkce byly u ženy zachovány, ale s hlídkou z důvodu svého stavu nekomunikovala. Přítomná hlídka požádala o přítomnost ZZS, která se na místo dostavila vzápětí. Následně byla žena sanitou převezena k vyšetření.

 

18.11.2023 v odpoledních hodinách prováděla hlídka městské policie kontrolu ulice Hilbertova, kde si všimla muže, jak se chystá na vjezdu před svou nemovitostí namalovat žlutou čáru na pozemní komunikaci. Hlídka muže vyzvala aby zanechal tohoto jednání, kterým se může dopustit porušení zákona o pozemních komunikacích č.13/1997Sb. Muž uposlechl a veškeré přípravné práce k vyznačení žluté čáry odstranil. Hlídkou byl poučen jakým způsobem lze vyznačit žlutou čáru na pozemní komunikaci.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 V poslední době se na vedení města a na městskou policii obracejí majitelé garáží s tím, že mají buď poničené střechy či vrata garáží, nebo mají pomalované zdi nebo vrata od garáží. Z tohoto důvodu upozorňuje městská policie na to, že v případě dopadení výtečníka, který se dopustí uvedeného jednání může se na něj vztahovat ustanovení zákona40/2009 (trestní zákon), § 228 Poškození cizí věci : (1)  Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (2)  Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

V případě, že by se jednalo o osobu mladší 15 let, bude informován OSPOD a způsobená škoda bude vymáhána na zákonném zástupci

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V posledních letech vzrůstá počet drobných krádeží v marketech. Za rok 2022 řešila Městská policie Louny celkem 20 těchto přestupků. Za rok 2023 do současné doby to je již 61 přestupkových jednání. Ve většině případů se pachatelé krádeží pokouší odcizit alkohol, drogerii nebo potraviny. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 8.11.2023 zjistili strážníci o noční směnu několik odložených krabic vedle podzemních kontejnerů na Mírovém náměstí. Místním šetřením byl zjištěn původce, který byl následně dohledán a vyřešen za porušení povinností při nakládání s odpadem uložením blokové pokuty. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTRU PRO MĚSTSKOU POLICII LOUNY

 

Město Louny zakoupilo elektrický skútr pro dvě osoby s úložným boxem a dále 2 ks ochranných helem pro potřeby Městské policie Louny v pořizovací ceně 126 950 Kč.

 

Nákup byl spolufinancován z dotace z rozpočtu Ústeckého kraje z Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a to v rámci Tématického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“, oblast podpory – Spolufinancování nákupu vozidel pro MP. Celková dotace činí 113 587 Kč.

 

Dotace umožnila Městské policii Louny nákup nového elektrického skútru, díky kterému došlo k modernizaci a rozšíření jejího vozového parku, zefektivnění činnosti policie a úspoře finančních prostředků města Loun.

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dne 1.11.2023 v odpoledních hodinách prováděla hlídka městské policie kontrolu hlavního hřbitova v ulici Rakovnická. Během kontroly hlídka zjistila na jednom z hrobů hořící plastový kryt svíčky. Hlídka oheň uhasila a závadu nahlásila správě hřbitova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 31.10.2023 před 22 hodinou se na služebnu městské policie dostavil muž, který uvedl, že v ulici Poděbradova spatřil asi čtyři mladíky, kteří ho možná sledují. Informace byla předána hlídce, která prováděla kontrolu výskytu lidí bez domova v autobusových zastávkách. Hlídka následně provedla kontrolu ulice Poděbradova a okolí a v ulici Osvoboditelů zahlédla skupinku tří mladíků, kteří utekli směrem od Penzionu Hudebka do sídliště Přemyslovců. Po chvíli byli mladíci zjištěni na kamerovém systému, jak jdou ulicí Osvoboditelů, kde byli zastaveni hlídkou městské policie. Jeden z mladíků měl na obličeji halloweenskou masku. Mladíci byli ztotožněni a upozorněni na dodržování veřejného pořádku. Informace byla předána policii ČR. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská police Louny žádá řidiče, aby v katastru města neparkovali na plochách veřejné zeleně. Toto stání vozidel je v rozporu s OZV města Louny č. 2/2023, která je vydána k zajištění udržování veřejné zeleně a k užívání zařízení města Loun a je v ní uvedeno, že bez souhlasu vlastníka veřejné zeleně je zakázáno vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na plochy veřejné zeleně. Za toto porušení hrozí řidiči sankce !!!

     

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 V úterý 24.10.2023 bylo na městskou policii oznámeno, že v ulici Hrnčířská se poblíž autobusové zastávky povaluje bezdomovec. Hlídka strážníků, která se dostavila na místo zjistila, že se jedná o místního muže bez domova, který jevil známky požití alkoholu a stěžoval si na bolest hlavy a břicha. Hlídka na místo přivolala ZZS, která si muže vzala do péče a odvezla muže do nedaleké nemocnice. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 23.10.2023, po 9 hodině dopolední, bylo na linku městské policie oznámeno, že v areálu polikliniky se nachází podnapilý muž, který odmítá opustit prostory polikliniky. Hlídka, která přijela na místo zjistila na chodbě polikliniky muže, který jevil známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky. Hlídka muže vyzvala k opuštění místa, což uposlechl a za doprovodu hlídky odešel před budovu polikliniky, kde si sedl na lavičku.

 

Před 10 hodinou bylo strážníkům telefonicky sděleno, že se muž vrátil na polikliniku, kde si na chodbě lehl na zem. Po příjezdu hlídky však bylo zjištěno, že muž je po požití alkoholu či jiné návykové látky v takovém stavu, že není schopen komunikace s hlídkou. Hlídka žádá o příjezd záchranné služby. Následně si rychlá záchranná služba muže převzala do péče. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S nadcházející obdobím dušiček se městská policie zaměřuje na častější kontroly lounských hřbitovů. Během těchto kontrol se strážníci zaměřují především na krádeže hřbitovní výzdoby, vandalismus či na okrádání samotných návštěvníků hřbitovů. 

 

     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 19.10.2023 od 16.30 hod proběhlo v jídelně 4.ZŠ setkání vedení města s občany lokality LN západ. Mezi jinými dotazy zaznělo i poděkování městské policii za prováděný dohled u přecházení silnice v ulicích Březinova a Přemyslovců, kde díky krátkodobé objížďce  ulice Osvoboditelů je objízdná trasa směrována těmito ulicemi a ranní odvádění dětí do místní MŠ je v ranním provozu velice obtížné. 

 

Další poděkování strážníkům městské policie bylo za prováděné kontroly dětských pískovišť, které jsou zaměřeny na vyhledání kovových předmětů, o které by se děti mohly zranit. Tabulku provedených kontrol najdete v odkazu hlavního menu ,,Kontrola dětských pískovišť.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ve čtvrtek 19.10.2023 dopoledne bylo na linku MP oznámeno, že v ulici Na Losech na rozcestí tří komunikací se nachází otevřená elektro skřínka. Hlídka, která během chvíle dorazila na určené místo zjistila, že elektro rozvodní skřínka je zcela poražená. Bezprostřední riziko zde nehrozilo. Celá věc byla okamžitě nahlášena na linku poruch ČEZu..

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování strážníkům MP Louny

 

Dne 17.10.2023 obdržela městská policie poděkování (písemné i v podobě sladkosti) od lounské občanky za provádění kontrol dětských pískovišť, které strážníci provádějí s pomocí detektoru kovů každou So a NE v dopoledních hodinách. Tyto kontroly jsou zaměřeny na odstraňování jakýchkoli nebezpečných kovových předmětů z dětských pískovišť popř. sportovních hřišť. Během těchto kontrol, které probíhají od letošního června, bylo nalezeno několik hřebíků šroubů, kousků drátu, ale i zapomenuté kovové hračky.

Za sladké poděkování strážníci děkují.

 

 

8.10.2023 hlídka městské policie prováděla asistenci při konání cyklokrosového závodu TOI TOI Cup, kde byla nápomocna při zabezpečování průběhu této akce ve spolupráci s organizátory závodu. Za tuto spolupráci písemně poděkoval předseda TJ Stadion Louny p. Miloslav Bouda. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V neděli, 15.10.2023 po sedmé hodině ranní, nahlásila na městskou polici obyvatelka ulice Štefánikova, že v ulici Štefánikova pod stromem je krabice, ve které se nacházejí 3 zdravá, asi dvouměsíční koťata. Po příjezdu hlídky na místo zde čekala oznamovatelka, která hlídce ukázala místo nálezu. Jelikož se evidentně jednalo o odložená koťata, byla i s krabicí převezena na služebnu městské policie. Jelikož jimlínský útulek z provozních důvodů kočky nepřijímá, byl osloven p. Roflík, provozovatel internetových stránek ,,MOJE LOUNY“, který zveřejnil informaci o nalezených koťatech. Během dne se pak na služebnu městské policie dostavili zájemci, kteří si koťata odnesli domů.

Tímto děkujeme jak lidem s dobrým srdcem, tak především panu Roflíkovi za spolupráci.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14.10.2023 po 19 hod večerní byla na linku městské policie nahlášena rvačka většího počtu romských občanů na dětském hřišti v ulici Emila Filly. Na místo během tří minut dorazily dvě hlídky městské policie. Na místě se však nikdo nenacházel. Byla provedena kontrola okolních ulici včetně Tyršova náměstí, ale nikde nebylo zjištěno žádné narušování veřejného pořádku a nikdo se ke hlídce nepřihlásil s jakýmkoliv poznatkem.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V pátek 13.10.2023 po 14 hod požádala telefonicky o pomoc seniorka z Tyršova náměstí, kdy její manžel spadl z invalidního vozíku a ona sama ho nedokázala posadit zpět do vozíku. Hlídka strážníků, která se neprodleně dostavila na místo, pomohla oznamovatelce posadit manžela zpět do vozíku. U seniora nedošlo naštěstí k žádnému zranění a lékařské ošetření odmítl.

 

 

V 16.30 hod oznámil muž jdoucí okolo budovy spořitelny na Mírovém náměstí, že u vstupu do budovy doutná odpadkový koš. Na místo okamžitě vyjela hlídka městské policie s kanystrem s vodou a doutnající koš prolila vodou. Příjezd HZS nebyl již nutný.

 

 

Po 20 hod večerní byla městská policie požádána o součinnost při likvidaci požáru domu v ulici Husova, kde se nacházela jednotka HZS, sanita a hlídka PČR. Hlídka městské policie po příjezdu na místo dle instrukcí PČR usměrňovala dopravu až do uhašení požáru.

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 12.10.2023 v odpoledních hodinách zjistila hlídka MP při kontrole ulice Husova dva muže, kteří popíjeli alkoholické nápoje na místě, kde je to OZV města Loun č. 1/2018 zakázáno. Muži se při spatření hlídky přesunuli do parku Letců RAF, kde je hlídka následně kontaktovala. Z důvodu, že byli již několikrát řešeni za stejné přestupkové jednání, byla jim uložena bloková pokuta ve vyšší sazbě.

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘIDIČI POZOR

 

 

V době od 16.10. do 30.10.2023 dojde k uzavírce hlavní silnice Osvoboditelů a to v úseku od Sokolovny k bývalé hudební škole. Náhradní trasa povede ve směru od LN západ za náměstím Zschopau přes sídliště Březinova a ve směru od LN východ u VZP ulicí Poděbradova. Z tohoto důvodu vznikne v ulici Poděbradova na křižovatce s ulicí Tomanova provizorní kruhový objezd. Průjezd uzavírkou bude umožněn pouze autobusům a nákladním vozidlům. Dokumentace viz FOTO 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ve středu 11.10.2023 bylo v odpoledních hodinách na linku MP oznámeno, že na Tyršově náměstí ve dvoře, za restaurací Slávie, je vzadu v křoví celý den schovaný skútr, který stál ráno u kontejnerů a během dne ho někdo přesunul dále do křoví a zda se nejedná o kradenou věc.

Po příjezdu hlídky k restauraci Slavia zde čekal oznamovatel, který hlídce ukázal místo, kde se nacházel ukrytý skútr. Dle RZ byla na PČR provedena lustrace, při které bylo zjištěno, že se jedná o skútr, který byl PČR nahlášen jako odcizený. Hlídka na místě setrvala do příjezdu hlídky PČR, která si celou věc následně převzala. 

 

 

 

Tentýž den v noci, byla na linku MP přijata žádost o spolupráci se ZZS v nejmenovaném lounském baru, kde zdravotníci chtějí ošetřit muže, který v baru upadl na hlavu a odmítá se zdravotníky spolupracovat. Za přítomnosti hlídky, která dorazila na místo, muž začal spolupracovat a s pomocí zdravotníků odešel k sanitnímu vozu. Následně byl sanitním vozem převezen k ošetření.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTRU PRO MĚSTSKOU POLICII LOUNY

Město Louny zakoupilo elektrický skútr včetně úložného boxu na helmy a 2 ks ochranných přileb pro potřeby Městské policie Louny v pořizovací ceně 126 950 Kč.

 

Akce byla spolufinancována z dotace z rozpočtu Ústeckého kraje z Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a to v rámci Tématického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“, oblast podpory – Spolufinancování nákupu vozidel pro MP. Celková poskytnutá dotace činí 114.840 Kč.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané,

 

dnes (09.10.2023) v dopoledních hodinách se k rukám vedení města Loun dostala videonahrávka, která se šíří na sociálních sítích. Jde o záznam, na němž je zachycena osoba v tmavém koženém kabátě. Ta se pohybuje s nožem v ruce před místním obchodem.

 

S vědomím existence bezpečnostního rizika a možnosti ohrožení obyvatel města, došlo k prověření celé situace.

 

Shrnujeme fakta:

 

- Video bylo pořízeno v neděli 8. října 2023, a to v dopoledních hodinách.

 

- Pořizovatel videa toto jednání ihned neoznámil na PČR nebo MP Louny, přestože na záznamu nepravdivě uvádí opak.

 

- Totožnost osoby je MP Louny i PČR známa.

 

- PČR ve spolupráci s MP po osobě pátrá.

 

Žádáme všechny občany, pokud se stanou svědky protiprávního jednání, aby neprodleně oznámili takové jednání na Policii ČR, popřípadě Městskou policii Louny.

 

Děkujeme.

 

Vedení města Louny

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.10.2023 ve 21.03 na linku 156 oznámila žena, že v ulici Na Foukalce se nachází nějaký podnapilý muž, který se chová agresivně. Hlídka, která na místo dorazila během 4 minut na místě zjistila, že se jedná o dva podnapilé muže, kteří měli mezi sebou osobní neshody. Během přítomnosti hlídky již k žádnému agresivnímu chování nedocházelo, ke zranění mezi muži nedošlo a oba aktéři po upozornění hlídkou na své chování z místa odešli.

 

 

 

Téhož dne, před půlnocí, žádá o pomoc seniorka z ulice Maroldova, že její manžel upadl na zem a ona ho sama nemůže zvednout. Na místo okamžitě dorazila hlídka městské policie, která pomohla seniorovi zpět do postele. Muž byl v pořádku a lékařské ošetření nepožadoval.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.9.2023 ve 12.30 h oznámil na lince městské policie dispečink RZS, že jim byl nahlášen starší muž se zakrvaveným obličejem v okolí ulice Táboritská jdoucí směrem k hlavní poště a žádají o pomoc při hledání uvedené osoby. Hlídky následně provedly kontrolu celého okolí a na autobusové zastávce v ulici Osvoboditelů muže našly. Jelikož muž po příchodu hlídky upadal do bezvědomí, poskytla mu hlídka první pomoc a požádala o okamžitý příjezd RZS. Ta na místo během chvilky dorazila a muže si převzala do své péče.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.9.2023 v odpoledních hodinách byl na linku 156 oznámen ležící bezdomovec v ulici U Pramenu čp. 2488. Po příjezdu hlídky na místo zde byl zjištěn místní bezdomovec, který si u čp.2488 udělal své zázemí. Bezdomovec byl upozorněn na zákaz svého konání, své věci si posbíral, místo uklidil a za dohledu hlídky místo opustil.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.9.2023 v dopoledních hodinách bylo na linku městské policie oznámeno, že v ulici Sportovní je odkrytý kanál a hrozí zde nebezpečí, že by někdo mohl spadnout do kanálu. Strážník, který se dostavil neprodleně na místo oznámil, že se jedná o těžký litinový poklop, který někdo odstranil z kanálu a který sám nedokáže umístit na původní místo a proto požádal o příjezd pracovníků TSML. Do příjezdu TSML setrval strážník z bezpečnostních důvodů na místě a po příjezdu pracovníků TSML byl poklop umístěn na místo.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace ke kastraci koček – městská policie provádí odchyt volně pobíhajících koček v katastru našeho města včetně spádových obcí Brloh a Nečichy, které následně předává ke kastraci. Po provedení lékařského zákroku městská policie vrací kočky do místa odchytu. V rámci spolupráce mohou občané, kterým se podaří volně pobíhající kočku odchytit, tuto předat městské policii.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.9.2023 okolo 2 hodiny ranní obdržela městská policie žádost z pečovatelského domu o pomoc při zvednutí jednoho seniora, který upadl a místní personál ho nemůže umístit zpět na lůžko. Hlídka městské policie okamžitě dorazila do pečovatelského domu, kde pomohla personálu s umístěním seniora na lůžku.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě častých dotazů občanů našeho města, zda městská policie může povolit, nebo tolerovat vjezd na chodník sdělujeme, že každý, kdo chce zajet z jakéhokoliv důvodu na chodník (stěhování, odvoz starého nábytku apod.) musí zažádat na odboru dopravy o zvláštní užívání pozemní komunikace se zaplacením poplatku. V případě zjištění neoprávněného stání / vjezdu na chodník bude toto řešeno jako dopravní přestupek.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.9.2023 byla na lince městské policie přijata informace, že na dětském hřišti v ulici Kosmonautů se nachází pytel, na kterém je napsáno ,,infekční odpad“. Hlídka po příjezdu na dětské hřiště našla uvedený pytel, ve kterém se nacházely pouze zbytky starého jídla, zapáchající oděv a plechovky. Hlídka pytel zlikvidovala a na dětském hřišti provedla kontrolu s pomocí detektoru kovů. Při kontrole nebyl zjištěn žádný kovový odpad.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.9.2023 v podvečerních hodinách byla na linku 156 oznámena hlasitá hádka na Tyršově náměstí.

 

Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná o hádku mezi partnery. K fyzickému napadení ani ke zranění nedošlo. Za přítomnosti hlídky se účastníci hádky uklidnili a z místa společně odešli.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Městská policie provádí každou noční směnu namátkové kontroly zahrádkářských kolonií, při kterých používá infradalekohled pro noční vidění. Díky tomuto pomocníkovi vidí strážníci i při úplné tmě několik desítek metrů před sebe, aniž by sami byli viděni. Tyto kontroly jsou zaměřeny především na pohyb podezřelých osob, které se v nočních hodinách pohybují v zahrádkářské kolonii.

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 2.9.2023 v 17.35 oznámila na linku 156 žena nacházející se na výstavišti, že se ji ztratil devítiletý syn. Na místo okamžitě vyjela hlídka městské policie. Hlídka na výstavišti kontaktovala matku chlapce, která uvedla, že při ukončování probíhající výstavy zjistila, že se jí ztratil její syn a zároveň uvedla popis chlapce. Na místo dorazila i hlídka policie ČR. Hlídky následně provedly kontrolu celého sídliště, kde na sídlišti Kosmonautů, na dětském hřišti, hlídka městské policie chlapce našla. Chlapec byl v pořádku, nebyl zraněn a byl okamžitě předán matce.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 02.09.2023 byl hlídkou městské policie v ulici J. Švermy odchycen pes rasy kříženec, barvy bílo černá. Jelikož u psa nebyl zjištěn čip a majitel se během dne nepřihlásil, byl pes v odpoledních hodinách předán útulku Jimlín.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29.08.2023 v 18:30 hod. oznámila telefonicky na linku 156 ostraha marketu Billa, že z prodejny na Komenského nám. utekl mladík s batohem v oranžových kraťasech, šedé mikině a s bílými keckami. Do batohu si prý schoval odcizené zboží nezjištěné hodnoty. Na místo okamžitě vyjela hlídka městské policie a byla provedena kontrola za pomoci kamerového systému. Na kamerovém systému bylo zjištěno, že mladík utíkal přes Ryneček směrem na autobusové nádraží, kde se ztratil z dohledu kamery. Informace byla předána hlídce, která provedla kontrolu okolních ulic a mladíka následně zastihla až v ulici Českých Bratří, ale batoh již neměl u sebe. Hlídka se s mladíkem vrátila do marketu Billa, kde byl ostrahou označen jako pachatel krádeže. Na místo byla přivolána hlídka policie ČR, která si celou věc převzala.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 29.08.2023 v 11.00 hod. byl v ulici Rybalkova odchycen zatoulaný pes (černý mladý kříženec). Čip nebyl nalezen. Pes bude umístěn v útulku v Jimlíně.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Níže nabízení osmáci byli ještě tentýž den předáni novému majiteli.  

 

Dnešního dne, 24.8.2023, byla na sídlišti Pionýrů nalezena u kontejnerů na odpad klec, ve které byli dva osmáci. Majitele se nepodařilo dohledat. Zvířata jsou živá a jeví se zdravá. Případní zájemci se mohou přihlásit na služebně městské policie v ulici Osvoboditelů 512.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dne 23.7.2023 v 03.50 hod byl na pěší zóně v ulici Pražská na kamerovém systému zjištěn muž, který nesl přenosnou dopravní značku. Hlídka městské policie dostihla muže u 1.ZŠ. Muž odmítl hlídce sdělit místo, kde přenosnou značku vzal. Hlídka následně zjistila, že dopravní značka patří do ulice Beneše z Loun, kam ji vrátila. Přestupek na úseku zákona o pozemních komunikacích byl vyřešen blokovou pokutou.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská policie pokračuje v kontrolách dětských hřišť za pomoci detektoru kovů. Od 10.6.2023, kdy strážníci začali používat tento detektor k dnešnímu dni, tj.17.7.2023, bylo provedeno již na 120 kontrol na 23 dětských hřištích, která jsou v majetku města. Tyto kontroly se provádějí v sobotu a neděli v ranních a dopoledních hodinách. Během těchto kontrol bylo prozatím nalezeno několik hřebíků, vrutů, částí plechovek a jiné drobnosti.

Kontroly budou i nadále pokračovat.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pivovarská je uzavřena

Od pondělí 10. července do 15. září je uzavřena ul. Pivovarská. V celé části od budovy Městského úřadu Louny na Mírovém náměstí až po křižovatku s ul. Žatecká a ul. Beneše z Loun dochází k výměně vodovodu a kanalizace. Jedná se o třetí etapu rekonstrukce. Poslední etapa je v plánu na přelomu září a října letošního roku.

 

Děkujeme řidičům za trpělivost. Jsme rádi, že si vzali k srdci naše rady a parkují mimo centrum. Nekomplikují tím provoz na Mírovém náměstí. Tato složitá dopravní situace je kvůli rekonstrukci vodovodu, jehož stáří je 63 let, a kanalizace. Kvůli korozi, prasklinám a poruchovosti je nutná rozsáhlá výměna, bez dopravních omezení to bohužel nejde,“ vysvětluje místostarosta pro dopravu Pavel Csonka.

 

Investorem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS), nikoli město Louny. Zhotovitelem stavby je Metrostav DIZ s.r.o. 

 

Pro řidiče, kteří i přes dopravní komplikace do centra vjedou, je připravena objízdná trasa. Ta je vedena (na mapě žlutě) od ul. Žatecká do ul. Beneše z Loun, dále ul. Česká či Mírové náměstí směrem do Hilbertovy. V případě dopravy od ul. Hilbertova (na mapě zeleně) bude nutné u budovy Městského úřadu Louny na Mírovém náměstí odbočit před ul. Pivovarská vlevo a dále pokračovat u lékárny na rohu do ul. Beneše z Loun, která po dobu realizace této etapy bude obousměrná (v úseku Mírové náměstí - Česká) či se vrátit zpět do ul. Hilbertova.

 

 

uzavirka Pivovarska

Zdroj.Aktuality Městský úřad Louny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upozornění pro řidiče projíždějící centrem města

 

 

 

Žádáme všechny řidiče motorových vozidel, aby neparkovali v prostoru u Morového sloupu na Mírovém náměstí. Na tento prostor se vztahuje ustanovení vyplývající z dopravního značení Obytná zóna IZ5a , které je vyznačeno při všech vjezdech do centra města. Z výše uvedené dopravní značky vyplývá, že v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště.

 

Místo u Morového sloupu není označeno jako parkoviště a během rekonstrukce kanalizace v centru slouží především na dobu nezbytně nutnou pro zásobování a dopravní obslužnost přilehlých provozoven.

 

 

 

Dále upozorňujeme všechny řidiče, že došlo ke změně dopravního značení v ulici Česká, kde nově platí pro levou stranu ulice v celé její délce ustanovení vyplývající z dodatkové tabulky umístěné na začátku ulice Česká :,,Zásobování najíždět na chodník povoleno“ . To znamená, že kdo nezásobuje a stojí na levé straně, dopouští se dopravního přestupku neoprávněného stání na chodníku.

 

 

  

 

 

 

 

 

---------------------

Teplé počasí nepřináší jenom pohodové dny, ale i zvýšený počet výjezdů strážníků městské policie na narušování veřejného pořádku. Jenom za poslední týden museli strážníci řešit, i za použití donucovacích prostředků, tři takové případy. V ulici Husova muž pod vlivem alkoholu rušil noční klid a následně neuposlechl výzvy strážníka. Skončil s přiloženými služebními pouty na služebně PČR. V dalším případě muž pod vlivem alkoholu v prostoru Na Rynečku odmítl při narušování veřejného pořádku prokázat svou totožnost a s hlídkou nespolupracoval. I ten  byl předveden na služebnu PČR ke zjištění totožnosti. V posledním případě vyjížděla hlídka do ulice Blahoslavova na vzájemné napadání dvou mužů pod vlivem alkoholu. Po příjezdu hlídky jeden z mužů pokračoval v jednání narušující veřejný pořádek, urážel strážníky a neuposlechl zákonné výzvy. Po použití hmatů a chvatů sebeobrany a následném přiložení služebních pout, byl předveden na služebnu PČR. Přestupek proti veřejnému pořádku bude postoupen k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Během všech zákroků strážníků MP nedošlo k újmě na zdraví ani škodě na majetku.

 

---------------------

O tomto víkendu proběhla v katastru města první kontrola pískovišť s detektorem kovů, zaměřená na dohledání nebezpečných předmětů, o které by se děti při hraní mohly zranit. Při kontrole byl nalezen hřebík a drát na pískovišti v ulici Jana Švermy a na pískovišti v areálu výstaviště jeden hřebík (viz. foto). V kontrolách pískovišť budou strážníci i nadále pokračovat.

 

 

 

--------------------

Ve čtvrtek, 8.6.2023, odpoledne asistovala hlídka městské policie v ulici Štefánikova, kam byla přivolána k muži, který se nacházel v zaparkovaném vozidle a měl zdravotní problémy. Hlídka po příchodu na místo zjistila, že stav muže je vážný, poskytla mu první pomoc a okamžitě požádala o příjezd RZS. Ta se na místo dostavila během 3 minut a muže si převzala do péče. Na místo se též dostavila hlídka PČR, která si věc na místě převzala. Hlídka MP na místě usměrňovala provoz, neboť ulice Štefánikova byla po celou dobu neprůjezdná.

 

 

-------------------

 

Městská policie Louny zakoupila detektor kovů Garrett Ace 250, kterým bude provádět kontroly dětských pískovišť a jejich okolí. Detektor je schopen odhalit pod povrchem pískoviště jak kousky železa (např. hřebíky a pod.), tak především jehly od injekčních stříkaček. Cílem těchto kontrol je co nejvíce zabránit možnému poranění dětí od ostrých kovových předmětů při hrách na pískovištích.


Kontroly se budou provádět průběžně a opakovaně a to převážně o sobotách a nedělích v ranních a dopoledních hodinách z důvodu, že jsou ještě prázdná.  

 

--------------------

Městská policie v měsíci květnu řešila 15 přestupkových jednání za porušení obecně závazné vyhlášky města Loun č.1/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných místech ve městě (viz důležité odkazy), za které uložila pokuty v celkové výši 7.300,-Kč.

 

 

-------------------

19.5.2023 byl na kamerovém systému v parčíku za budovou MÚ Louny zjištěn mladík, který modrým fixem na třech místech pokreslil žulové schody a přilehlou zídku a poté z místa odešel (viz foto). Na mladíka se zaměřil operátor kamerového systému, který mladíka následně zjistil v ulici Štefánikova, kde byl dostižen strážníkem MP. Strážník se s mladíkem na místo vrátil. Zde bylo zjištěno, že se jedná o osobu nezletilou. Vzhledem ke způsobené škodě, byla celá věc předána správnímu orgánu MÚ Louny k dořešení. O celé věci byl informován i sociální odbor. Mladík byl následně předán matce, která byla s počinem syna seznámena.

 

-------------------------

Městská policie upozorňuje všechny řidiče jedoucí v Lounech ve směru od Kauflandu do centra na dodržování nejvyšší povolené rychlosti 50km/h, neboť na nově otevřeném úseku silnice 28.října byl znovu navrácen rychlostní radar. Denně jsou odesílány desítky přestupkových jednání z důvodu překročení povoleného rychlostního limitu. 

 

-----------------------------

V měsíci květnu byla do parčíku vedle městského úřadu po delší pauze vrácena jedna z kamer kamerového systému a to z důvodu opakujících se stížností na nepořádek v tomto prostoru. Hned druhý den zde byl zjištěn muž bez domova, který zde vykonal velkou potřebu. Muž byl hlídkou MP dostižen ma Mírovém náměstí a byl vyzván k úklidu, což uposlechl a vše po sobě uklidil.  

 

--------------------------

DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE

 

 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 007/21Z/2023 ze dne 24. dubna 2023 byla Městu Louny přidělena investiční i neinvestiční dotace č. 23/SML1326/SOPD/INF z „Programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnice pro jednotky SHD a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“.

 

 

 

Dotace je poskytnuta na projekt:

 

 

 

Nákup elektrického skútru včetně příslušenství pro Městskou policii Louny“

 

 

 

Výše dotace: 114 840 Kč

 

 

 

Finanční prostředky budou použity na nákup elektrického skútru, boxu a 2 ks helem. Odhadované celkové náklady na pořízení činí 127 600 Kč.

 

 

---------------------------- 

 

Od poloviny dubna 2023 probíhá v centru města rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Během této akce, která potrvá několik měsíců a je rozdělena na několik etap, je na Mírovém náměstí nově umožněn obousměrný provoz a v návaznosti na to zde platí po obou stranách zákaz zastavení. Povinnosti vyplývající z dopravního značení ,,Obytná zóna“ platí i nadále.

 

Městská policie se z důvodu dodržování nově umístěného dopravního značení, které má zajistit plynulou průjezdnost centrem města, po dobu akce více zaměří. Proto upozorňujeme všechny řidiče, kteří projíždějí centrem města, aby dodržovali aktuální dopravní značení.

 

 

----------------------------

 

V měsíci dubnu 2023 proběhlo ze strany městské policie další kolo Prevence v lounských mateřských školách. Během těchto návštěv se přítomný strážník formou diskuze, scének s vlastním zapojením dětí zaměřuje na jednotlivá témata, která se osvědčila v minulých ročnících, a to na kontakt s cizí osobou, když se dítě ztratí, na setkání s toulavým a nebezpečným zvířetem, na nález injekční stříkačky a jak správně přecházet silnici.

 

Během této akce byly všem dětem předány reflexní bezpečnostní pásky s vysvětlením jejich použití.

 

 

 

--------------------------------- 

 

DOTACE Z ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE 

Město Louny v letošním roce obdrželo neinvestiční dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje z Programu 2022 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“). 

Dotace byla poskytnuta na projekt:

 Nákup osobních kamer určených pro strážníky městské policie včetně příslušenství“

 Výše dotace: 84.600 Kč

 Finanční prostředky byly použity na nákup 7 ks osobních kamer, 1 ks dokovací stanice pro tyto kamery a dále příslušenství k zajištění funkčnosti kamer. Celkové výdaje na tento projekt činily 99.886 Kč.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum veřejného mínění v oblasti prevence kriminality v Ústeckém kraji

Dobrý den,

Ústecký kraj ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem realizuje výzkum veřejného mínění v oblasti problematiky prevence kriminality v Ústeckém kraji. Jeho cílem je zmapování názorů občanů našeho kraje na důležité otázky v této oblasti, a to např. na hodnocení vybraných aspektů kriminality, rizik a pocitu bezpečí obyvatel. Obracíme se proto na vás se žádostí o vyplnění anonymního dotazníku, který je součástí tohoto šetření. Jeho výsledky budou využity k plánování dalších aktivit v oblasti prevence kriminality.

Odkaz na on-line dotazník je zde: DOTAZNÍK

 

 

 

 

 

Během víkendu (7.- 8.8.2022) se v ulici Dobroměřická projevil vandalismus v té nejprimitivnější podobě, kdy nějaký ,,silák“ ukázal svou sílu na dvou nově vysazených stromech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V první polovině měsíce dubna došlo v parku TGM k pokousání člověka psem, který se zde pohyboval na volno. Majitelka psa, která se dostavila na místo k poškozené žene, zanechala na sebe pouze tel.kontakt, který byl však, jak se následně zjistilo, nedostupný. Dotyčného psa se městské policii podařilo odchytit druhý den, kdy se v ulici Husova opět pohyboval na volno. Pes sice byl očipovaný, ale majitele psa se nepodařilo zjistit z důvodu, že čip nebyl zaregistrován v žádném českém registru. Ve spolupráci s Útulkem Jimlín se podařilo zkontaktovat majitele psa, který není českým občanem, ale bydlí v našem městě, a s ním městská policie dořešila celé přestupkové jednání včetně doložení průkazu o očkování psa.

 

 

 

Městská policie se v březnu zaměřila na venčení psů

 

 

Městská policie Louny se v měsíci březnu 2022 zaměřila na venčení psů v našem městě. Během této akce bylo řešeno celkem 47 přestupků týkajících se převážně venčení psů na volno. Uložené pokuty byly v celkové výši 5.800.- Kč.

 

 

  

Dotace z dotačního programu státu (Ministerstva vnitra)

 

Město Louny v roce 2021 obdrželo dotaci z dotačního programu státu Ministerstva vnitra ČR, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 130.000 Kč.

 

Ministerstvo vnitra ČR se tímto rozhodlo ocenit nasazení strážníků obecních a městských policií během pandemie Covid-19, neboť je přesvědčeno, že strážníci městských policií si za mimořádné nasazení během krizového stavu zaslouží ocenit stejně jako policisté, hasiči či zdravotníci. Proto byl zřízen speciální dotační programu pro obce, v rámci kterého Ministerstvo poskytlo dotaci 5 000 Kč na každého strážníka, který během nouzového stavu plnil úkoly státu.

 

 

 

 

 

 

Kontroly hřbitovů

 

 

 

Městská policie Louny provádí od začátku měsíce října kontroly hřbitovů jak v Lounech, tak v obci Brloh a Nečichy, při kterých se zaměřuje na bezpečnost návštěvníků a na krádeže hřbitovní výzdoby. Během těchto kontrol prozatím strážníkům nikdo z návštěvníků nenahlásil žádný problém.

 

 

 

Kontrola nad odkládáním odpadů

 

 

 

Městská policie Louny se v měsíci dubnu zaměřila na odkládání odpadů v našem městě. Tato činnost spočívala v intenzivních kontrolách kontejnerových stání na sídlištích a případném dohledávání původců způsobeného nepořádku. Na tuto činnost byly využity i dvě přenosné kamery, které byly umístěny ke kontejnerovému stání v ulici Cítolibská a do ulice Rakovnická, pod domov důchodců.

 

Během této akce bylo řešeno celkem 39 přestupků. Na pokutách bylo uloženo celkem 8.600,-Kč. Ke správnímu řízení bylo z tohoto počtu zjištěných přestupků postoupeno 11 přestupkových jednání.

 

Nejčastějšími prohřešky bylo odkládání odpadu mimo odpadové nádoby, resp. odložení nesložených kartónů a krabic mimo kontejner na papír, dále odkládání odpadu mimolounských občanů do kontejnerů umístěných na území našeho města a dále pak vytváření nepořádku okolo kontejnerů při přehrabování jeho odpadu našimi bezdomovci.

 

V případě zjištění nepořádku v okolí kontejnerových stání, jehož původce nebyl bohužel zastižen z důvodu úklidu následného úklidu, městská policie závady nahlašovala buď firmě Marius Pedersen, nebo TSML, které průběžně zajišťovaly úklid.

 

Vzhledem k výše uvedenému se městská policie na tuto problematiku bude častěji zaměřovat.

 

 

 

Upozornění pro občany - sídliště Kosmonautů

Upozorňujeme, že městská policie v následujících dnech začne provádět kontroly zaměřené na parkování vozidel na sídlišti Kosmonautů, především podél panelového domu čp. 2278 – 2281 a to z důvodu, že se zde jedná o nástupní plochu pro požární techniku v případě vzniku požáru v přilehlém panelovém domě a tato plocha musí být přístupná za všech okolností. Proto upozorňujeme všechny řidiče, kteří zde parkují, aby ve vlastním zájmu dodržovali povinnosti vyplývající z dopravního značení umístěného v této lokalitě.

 

 

                                                                     

 

 

 

Druhá služebna Městské policie Louny

Od 1.9.2020 byla otevřena druhá služebna městské policie v ulici Husova 1071, v objektu osmidomů. Jedná se prozatím o zkušební provoz, což znamená, že přítomnost strážníků na služebně bude pouze v omezené době a to každý den mezi 17 a 18 hodinou. Občané zde mohou řešit vše, co by jinak řešili jak se strážníky na ulici, či na staré služebně.

 

 

Poděkování

 

Městská policie Louny děkuje níže uvedeným subjektům za darování či dodávání osobních ochranných prostředků pro strážníky. Jedná se především o ochranné respirátory kategorie FFP 2 a 3 k ochraně zdraví, gumové rukavice a dezinfekční prostředky.

 

Krajský úřad Ústeckého kraje - daroval 26 ochranných respirátorů kategorie FFP 2 a 3 k ochraně zdraví

 

Janda-Dental a.s. - daroval dezinfekční prostředky a několik set jednorázových rukavic

 

Vietnamská komunita - darovala ochranné roušky

 

Lékárna u sv.Mikuláše - zajišťuje pravidelnou dodávku dezinfekce

 

Tanatex -ušití roušek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Dne 28.1.2020 vyjížděli strážníci městské policie na několik oznámení souvisejících se silným větrem. Jednalo se o pády vzrostlých stromů v ulici Mánesova a Emila Filly a dále o poškození osobního vozidla padajícími střešními taškami v ulici Na Valích (viz foto)

 

 

O víkendu v 02.45 hod byl na Mírovém náměstí kamerovým systémem spatřen muž, který ulomil závoru na výjezdu z hlavního parkoviště. Na místo byla okamžitě vyslána hlídka MP, která muže zajistila poblíž ulomené závory. Jelikož muž odmítl spolupracovat s hlídkou a nereagoval na opakované výzvy, byl za pomoci donucovacích prostředků odveden ke služebnímu vozidlu. Poté byl převezen na PČR ke zjištění totožnosti. Následně bylo muži sděleno, že jeho přestupkové jednání bude postoupeno správnímu orgánu.

 

 

Informace pro občany

 

V noci z neděle 10.3.2019 na pondělí 11.3.2019 zasáhl naše město silný vítr. Hlídky městské policie prováděly během noci kontrolu města a parků, při kterých zjistily několik převrácených kontejnerů a spadlé větve. Tyto závady hlídky na místě odstraňovaly tak, aby nebránily především průjezdnosti na komunikacích. Dále bylo před půlnocí zjištěno, že z husitského kostela v ulici Jakoubkova se vlivem silného větru odlomil větší kus omítky, který spadl na chodník do ulice Jakoubkova. Jelikož hrozilo další odpadnutí omítky, městská police místo v bezpečné vzdálenosti označila páskou proti vstupu a závada byla neprodleně nahlášena vedení kostela. Na sídlišti Kosmonautů byl dále zjištěn vyvrácený vzrostlý smrk, v ulici Pod Nemocnicí dva vyvrácené stromy, v ulici Jablonského bylo oznámeno uvolnění několika střešních tašek, které spadly na přilehlý chodník a v ulici V Domcích vyvrácený strom, na který byl přivolán HZS z důvodu, že strom spadl na vozovku. Během výše uvedených událostí nedošlo k žádnému zranění osob. Veškeré závady městská policie oznámila příslušným osobám za účelem jejich odstranění.

 

VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/91

Vydaná: úterý 23.10.2018 10:55  (08:55 UTC)

Na jev: VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):       Středočeský:(BN,KH,)       Pardubický       Vysočina       Jihomoravský:(BK,BM,BI,ZN,)     od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 15:00

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):       Praha       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,PB,RA,)       Karlovarský       Plzeňský       Jihočeský       Královéhradecký       Liberecký       Ústecký       Jihomoravský:(BV,HO,VY,)       Zlínský       Olomoucký       Moravskoslezský      od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 15:00

 

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):       Královéhradecký:(TU,)       Liberecký:(JN,LB,SM,)      od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 06:00

 

V sobotu večer byl na pěší zóně ulice Pražská kamerovým systémem zjištěn muž, který u místní předzahrádky vytrhl z květináče túji a přenesl ji do vedlejší ulice Bezejmenná. Poté se muž vrátil zpět k předzahrádce a posunul zde dva dřevěné květináče s tújemi směrem do středu ulice. Poté, opodál u květinového stojanu naproti ulici Jakoubkova, vytrhl ze spodní části stojanu květiny a odhodil je do odpadkového koše. Nakonec na Mírovém nám. převrhl betonový odpadkový koš. Hlídka MP mladíka zastihla na Mírovém nám.. Vrátila se s ním k převrácenému odpadkovému koši, který nebyl poškozen a mladík ho vrátil na původní místo. Dále, na pěší zóně v ulici Pražská, mladík vrátil dva květináče a vytrženou túji zpět na své místo. Jelikož mladík nemohl na místě prokázat svou totožnost, byl bez použití donucovacích prostředků převezen na OO PČR ke zjištění totožnosti. Poté byl mladík upozorněn, že bude sepsáno Oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které bude postoupeno správnímu orgánu MÚ.

 

V úterý, v podvečerních hodinách, bylo na linku 156 oznámeno, že na kolejích pod mostem v ulici nám. K. Biebla, leží nějaká dívka. Hlídka městské policie po příjezdu na udané místo zjistila dívku, která sice již stála mimo kolejiště, ale měla tendenci se vrátit zpět do kolejiště. Hlídka dívce zabránila v jejím jednání a odvedla ji k silnici, kam po chvíli dorazila záchranná služba, která si dívku převzala.  

 

 

O víkendu v noci byl na kamerovém systému zjištěn mladík, který na Mírovém náměstí porazil reklamní stojan a na pěší zóně lezl na stojan s květinami, kde se snažil shodit květinovou výzdobu. Hlídka městské policie mladíka zajistila ještě na Mírovém náměstí. Za doprovodu hlídky mladík vrátil na místo povalený reklamní poutač. Jiné poškození ani na stojanu s květinami nebylo zjištěno. Mladíkovo jednání hlídka řešila v příkazním řízení blokovou pokutou.

 

 

 

 Městská policie nabízí ve II.kole k prodeji služební vozidlo VW CADDY - viz odkaz v Doplňujícm menu

 

 

O víkendu, po 22 hodině, bylo na linku 156 oznámeno, že na Tyršově náměstí u večerky je skupinka lidí, která zde popíjí alkohol. Na udané místo byl nasměrován kamerový systém, který potvrdil oznámení. Hlídka MP, která se dostavila na místo zjistila, že se jedná pouze o jednoho muže, který popíjel pivo. Jelikož Tyršovo náměstí spadá do míst, kde je OZV konzumace alkoholu zakázána, byl muž hlídkou upozorněn na své jednání a byl vyzván k prokázání totožnosti. Jelikož muž sdělil, že u sebe doklad totožnosti nemá, byl hlídkou vyzván k součinnosti a k následování ke služebnímu vozidlu z důvodu převozu na PČR k prokázání totožnosti. Ale protože muž nespolupracoval s hlídkou a po opakované výzvě chtěl místo opustit, byly, po další výzvě s výstrahou na použití donucovacích prostředků, použity hmaty a muž byl odveden ke služebnímu vozidlu. Následně byl muž převezen na OO PČR, kdy byla zjištěna jeho totožnost. Za jeho jednání, neuposlechnutí výzvy úřední osoby a konzumace alkoholu na místě zakázaném, byla muži uložena bloková pokuta. Poté byl muž ze služebny PČR propuštěn. Ke zranění nikoho ze zúčastněných nedošlo.

 

 

 

V úterý 15.5. odpoledne bylo na linku 156 oznámeno, že na autobusovém nádraží se pohybuje zraněný chlapec. Hlídka MP chlapce dle popisu oznamovatele zastihla poblíž autobusového nádraží. Čtrnáctiletý chlapec hlídce sdělil, že spadl při jízdě na skateboardu a při tom si poranil ruku. Jelikož nebylo zřejmé, k jakým dalším zraněním mohlo při pádu dojít a mladík pocházel ze Žatce, byla na místo přivolána RZS, která si mladíka převzala do péče. Hlídka MP informovala příbuzné mladíka.

 

 

 

V sobotu 28.4.2018 byl na linku MP nahlášen nepořádek a silný zápach v ulici Jimlínská. Hlídka po příjezdu do ulice Jimlínská našla vedle cesty odhozený reklamní panel a krabici s cca 30 kg mrtvých a silně zapáchajících krabů.  Na místo byla přivolána kafilerní služba, která biologický odpad odvezla. Nezodpovědného původce odpadu se bohužel nepodařilo zjistit.

 

Minulý týden bylo na linku MP nahlášeno odstavené vozidlo s rozbitým oknem a bez RZ v ulici Palackého. Hlídka po příjezdu na místo zjistila vozidlo Škoda Felicia bez RZ a s rozbitým zadním oknem. Jelikož hlídka neměla možnost lustrací RZ zjistit majitele, byla na místo přivolána hlídka PČR, která dle VIN kódu hlídce MP zjistila majitele. Ten byl následně telefonicky kontaktován a byl upozorněn na povinnosti majitele vozidla. Při následné kontrole bylo vozidlo již odstraněno.

 

Na začátku týdne byla hlídka MP přivolána do ulice 17.listopadu, kde měl ležet na silnici muž, který se nehýbe. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že se jedná muže z Loun, který požil větší množství alkoholu a na silnici pouze usnul. Hlídka muže vzbudila a ten po odmítnutí nabídnutého lékařského ošetření místo opustil.

 

 

 

 

Ve čtvrtek 26.4.2018 večer oznámila na linku MP obyvatelka Suzdalského náměstí, že zde někdo rozbíjí láhve. Hlídka MP po příjezdu na Suzdalské náměstí u schodů zjistila rozbité láhve a opodál tři muže, kteří však popřeli, že by láhve rozbili. Hlídka přítomné přesto vyzvala k úklidu střepů, což učinili a  místo poté opustili.

 

 

 

 

Rada města Loun na své 74. schůzi schválila návrh vedení Městské policie Louny na zavedení náborového příspěvku ve výši 100 tisíc korun pro nové strážníky. Je to další krok, po zavedení benefitů od ledna 2018 ( příspěvek na dovolenou, příspěvek na rehabilitace a lázeňské služby, zvýšení příspěvku na penzijní připojištění, služební byt) , který může přispět k doplnění početního stavu strážníků u Městské policie Louny.

 

Náborový příspěvek bude novým strážníkům vyplácen ve třech částech a to:

 

50.000,-Kč po úspěšném absolvování zkoušky ze stanovených odborných předpokladů a po skončení tříměsíční zkušební doby

 

25.000,-Kč po uplynutí 2 let trvání pracovního poměru

 

25.000,-Kč po uplynutí 5 let trvání pracovního poměru

 

 

 

Případní zájemci o práci strážníka u Městské policie Louny se mohou hlásit buď osobně na služebně MP Louny, nebo telefonicky na čísle 415653887. Další informace o podmínkách pro přijetí naleznete na našich webových stránkách.

 

 

 

V měsíci dubnu se strážníci Městské policie Louny zaměřili na dodržování OZV 4/2017 , kterou se stanoví systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Loun. Během provedených kontrol řešili strážníci 6 přestupků porušení OZV, kdy osoby přehrabovaly sběrné nádoby nebo odkládaly odpad mimo odpadové nádoby. Dále bylo za měsíc duben předáno příslušnému orgánu města 12 podnětů souvisejících s likvidací komunálního odpadu a to z důvodu buď přeplněných kontejnerů, nebo nepořádku okolo kontejnerů jak na domovní, tak na separovaný odpad.

 

 

 

 

 

 

Sdělení městské policie Louny k události fyzického napadení žáků základních škol

 

Na základě informací z posledních dní o fyzickém napadání mezi žáky základních škol, budou ze strany městské policie prováděny kontroly okolí základních škol v době ukončení vyučování. Tyto kontroly budou prováděny v delším časovém intervalu cca 30 – 45 minut a to jak před školou, tak v jejím blízkém okolí. Jakékoli informace o šikaně, vyhrožování či fyzickém násilí, ať žáci nebo učitelský sbor neprodleně hlásí buď na místě strážníkům nebo na linku městské policie (156).

Policie České republiky událost fyzického napadení řeší. Na věci spolupracuje i sociální odbor MÚ Louny.

 

                                  

                                                   Nález jízdního kola

Dne 23.8.2017 bylo v ulici Sportovní, naproti firmě Origo autosklo, nalezeno jízdní kolo, které bylo zajištěno bezpečnostním zámkem a připoutáno ke stromu. Jedná se o starší horské kolo bez označení, šedé barvy, bez předního kola (viz fotodokumentace). Pokud majitel své kolo pozná, ať ho neprodleně odstraní.

 

                       

 

Registrace jízdních kol

 

 

 

Městská policie Louny v květnu 2017 uzavřela smlouvu s centrálním registrem jízdních kol (CEREK), na jejímž základě si mohou občané, nejenom s trvalým pobytem v lounech, zaregistrovat své jízdní kolo v centrálním registru kol. Pro registraci se zájemce může dostavit na služebnu Městské policie Louny v ulici Osvoboditelů 512, kde poskytne své údaje a údaje o jízdním kole, které chce zaregistrovat a obratem mu budou ze strany CEREKu zaslány údaje k zaplacení poplatku, který je buď 99 Kč, nebo 299.- Kč  při zakoupení ochranné známky, která se nalepí na kolo a která označuje kolo jako zaregistrované.

 

 

 

 

Zpráva k informaci o pohybu ženy s nožem v okolí 8.ZŠ v Lounech

 

Dne 23.3.2017 ve 12.41 hod bylo na lince městské policie přijato oznámení o ženě, která se prý s nožem pohybuje v okolí 8.ZŠ v Lounech a vyhrožuje dětem. Hlídka městské policie okamžitě vyjela k uvedené škole, kde od vedení školy a od svědků obdržela i stručný popis ženy. Hlídka MP provedla kontrolu okolí jak 8.ZŠ, tak preventivně i okolí MŠ v ulici Přemyslovců a 3.ZŠ, ale žena již nebyla nikde zjištěna. Získané informace byly okamžitě předány policii ČR, která ve věci provádí další šetření. Dle předběžného sdělení policie ČR, by se nemělo jednat o bezprostřední nebezpečí pro děti ani dospělé osoby.

 

Poctivé děti ze 4.ZŠ v ulici Přemyslovců v Lounech.

 

Dne 09.01.2017 kolem druhé hodiny odpolední se na služebnu MP dostavili 3 žáci ze 4. ZŠ v ul. Přemyslovců (2 chlapci a jedna dívka), kteří veliteli směny předali plátěnou tašku bílé barvy, která obsahovala plastové pouzdro, ve kterém bylo 8000,- Kč. Dále se v pouzdru nacházel doklad SIPO k zaplacení.

 O chvilku později se na služebnu městské policie dostavila nešťastná žena, ročník narození 1934, která uvedla, že šla dnes do města a po cestě ztratila bílou tašku, ve které měla celý důchod. Totožnost ženy souhlasila s totožností na dokladu SIPO, který se nacházel uvnitř tašky a žena tašku i s obsahem bezpečně popsala. Jakmile se žena dozvěděla, že děti peníze na služebnu přinesly, tak s velikou úlevou děkovala, že pořád existují poctivé děti. Po vyřízení administrativních záležitostí vrátil velitel směny ženě její věci. O příkladném postupu dětí bylo informováno vedení školy v ulici Přemyslovců.

 

Toulavý pes

Dne 13.12.2016 v odpoledních hodinách bylo nahlášeno na linku MP mladou slečnou, že u 8.ZŠ v ulici Školní odchytila toulavého psa. Po příjezdu hlídky na místo bylo od oznamovatelky zjištěno, že se jí pes vysmekl a při pokusu o útěk pokousal na ruce jejího spolužáka, který byl též na místě přítomen. Hlídka na místo telefonicky přivolala chlapcovu babičku, která byla poučená o dalším postupu a s chlapcem odchází na ošetření. Následně se hlídky vydaly psa hledat, aby mohlo být provedeno veterinární vyšetření. Během hledání hlídka uviděla, jak pes zaběhl do vchodu činžovního domu v ulici Palackého. Zde byl pes strážníky odchycen. Při odchytu byl pes značně agresivní. Následně hlídka psa odvezla na veterinární ošetření, kde bylo zjištěno, že pes nejeví známky žádné nemoci. Potvrzení o vyšetření psa bylo předáno matce chlapce. Následně je pes předán do útulku Bouchalka v Buštěhradě, kde po pěti dnech bude provedeno opětovné vyšetření psa, jak stanoví veterinární zákon. Odchytem psa a jeho vyšetřením je chlapec ušetřen další dlouhodobé léčby a možné hospitalizace na infekčním oddělení. Ve večerních hodinách se hlídce MP podařilo kontaktovat také majitele psa, kterého informovala o celé události s tím, že celá věc bude postoupena k dořešení správnímu orgánu MÚ Louny.

 

V měsíci červnu ukončila městská policie 6. ročník prevence kriminality v lounských mateřských školkách. Každý nový ročník začíná vždy na začátku školního roku besedami a je zakončen praktickou ukázkou psovodů městské policie. Prevence kriminality pro předškoláky se skládá z témat – setkání s cizí osobou, co dělat, když se ztratím, tísňová telefonní čísla a jak správně telefonovat, setkání s toulavým psem a jak se zachovat, nález injekční stříkačky, a jak správně přecházet silnici. Tato témata jsou prokládána praktickými scénkami samotnými dětmi, což se jeví jako nejlepší forma pro zapamatování si jednotlivých témat. Na závěr každého ročníku, před ukončením školního roku, proběhne praktická ukázka psovodů lounské městské policie v každé mateřské školce, která se setkává s velkým ohlasem jak u dětí, tak u dospěláků jak z řady personálu MŠ, tak ze strany rodičů, kteří se taktéž mohou zúčastnit těchto ukázek. V souvislosti s tímto oznamujeme, že Městská policie Louny v současné době provádí nábor nových zaměstnanců na funkci strážníka, popř. psovoda.

 

 

Na konci dubna 2016 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o další, již 13 kameru. Tato kamera díky svému nezávislému napájení, které vyžaduje pouze cca 8 hodinové připojení k síti, může být umístěna téměř kdekoli, kde je alespoň lampa veřejného osvětlení, která poskytne žádaných 8 hodin připojení k síti během nočního svícení, aby se dobily baterie, které následně zajišťují denní provoz této kamery. O takovýto typ kamery žádalo vedení MP a vedení města již před čtyřmi roky firmu, která v Lounech zřizovala MKDS. Firma však před dvěma lety ukončila svou činnost, aniž by kameru dodala a tak byl požadavek na přenosnou kameru přenesen na firmu, která v součastnosti zajišťuje pozáruční servis MKDS v Lounech. Letos v dubnu firma dodala požadovanou  ,,přenosnou" kameru, která již ,,běží" na frekvenci 9GHz, což je frekvece vyčleněná pouze pro kamerové systémy. Původní kamerový systém, který byl spuštěn v roce 2010 ,,běžel" totiž na veřejné frekvenci 5,8GHz, která je však čím dále více zarušována soukromými subjekty (internet, taxi, apod).Díky tomu, že od loňského roku se postupně u již dosluhujích součástí KS běžících na veřejné frekvenci 5,8GHz  přechází na nové součásti ,,běžící" na 9GHz, mohla být tato kamera okamžitě po dodání zapojena do lounského KS.  Tato kamera bude využívána operativně, dle okamžitých potřeb města. V současnosti je tedy umístěna na Tyršově nám., kde mimo dosah již stávající kamery dochází k porušování OZV, především porušování zákazu konzumace alkoholických nápojů na určitých veřejných prostranstvích a narušování veřejného pořádku. 

 

Na základě rozhodnutí Rady města Loun, nebude Městská policie Louny v období měsíců leden – březen 2016 řešit dopravní přestupky v nepřítomnosti řidiče vozidla nasazováním technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (botičky), kromě výjimečných případů (např.sníh, déšť), ale za stěrač vozidla uloží lístek -VÝZVU PRO NEPŘÍTOMNÉHO ŘIDIČE MOTOROVÉHO VOZIDLA, tzv. parkovačku, na jejímž základě bude řidič vozidla povinen dostavit se ve stanovené lhůtě na služebnu Městské policie Louny, kde s ním bude přestupek projednán. Pokud se řidič bez omluvy nedostaví ve stanovenou dobu, bude věc postoupena správnímu orgánu Městského úřadu Louny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městská policie Louny upozorňuje všechny řidiče, kteří pojedou do centra města Louny, aby využili k parkování placené parkoviště na Mírovém náměstí, kde je první půlhodina zdarma, nebo parkoviště v ulici Osvoboditelů naproti bývalému telecomu, kde je první hodina zdarma a nebo popřípadě placená parkoviště v přilehlých ulicích. V celém centru města (ulice Žatecká, Beneše z Loun, Pivovarská, Mírové náměstí, Hilbertova, Česká, Pražská, Vrchlického)  platí obytná zóna. Z této značky dle Zák. 361/2000 Sb. § 39 zákona O provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že pokud nebude docházet k vykládání nebo nakládání zboží, může vozidlo stát pouze na místech označených dopravní značkou parkoviště. Proto žádáme řidiče, kteří nezásobují, aby využili parkoviště a tímto předešli možnému postihu za přestupek.

 

Zde naleznete aktuální události:

X