Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Prevence kriminality mezi seniory

Prevence kriminality mezi seniory

 

Druhé pondělí v prosinci 2015 proběhla již podruhé beseda prevence kriminality v senior klubu Louny. Za asistence Městské policie Louny besedou provedl JUDr. Náchodský, znalec oboru kriminalistika, odvětví se zvláštní specializací sebeobrana, služební zákroky a vedení boje z blízka přítomné seniory, kde přiblížil současnou problematiku ohrožení seniorů, konkrétně fyzické přepadení a okrádání a jak se těmto útokům bránit i v pokročilém věku. Přítomní se besedy aktivně zúčastnili a to dotazy na konkrétní události, které se jim samotným nebo jejich známým staly. JUDr. Náchodský při svém výkladu využil své dlouholeté praxe z výcviku sebeobrany a ze znaleckých posudků různých případů, které sám pro potřeby soudu vyhodnocoval. Přítomní senioři obdrželi od městské policie jednak letáky s upozorněním na nejčastější ohrožení jejich osoby a soukromí a návody jak se v určitých situacích zachovat. Dále obdrželi ,,osobního bodyguarda“ tzv. alarm, kterým v případě nebezpečí mohou na sebe upozornit hlasitou sirénou. Besedu ukončila až časová náročnost programu JUDr. Náchodského, který měl ještě povinnosti na Městské polici v Kadani.

 

2016

I v prosinci 2016 navštívil JUDr.Náchodský lounský Senior klub, kde přítomným seniorům připomenul zásady základní sebeobrany a opatrnosti při kontaktu s cizími lidmi. Své vyprávění oživil i historkami, se kterými se seznámil během své dlouholeté činnosti v oblasti násilné trestné činnosti. Ze strany městské policie obdrželi přítomní reflexní pásky a byli poučeni o zásadách bezpečnosti pohybu na pozemních komunikacích.

 

2017

Již po třetí navštívil na konci roku JUDr. Náchodský místní Senior klub, kde seniorům vtipným vyprávěním oživil své předchozí návštěvy zaměřené na základní zásady sebeobrany a obezřetnosti seniorů při kontaktu s cizí osobou. Od městské policie obdrželi přítomní píšťalky, které mohou nosit stále při sobě a v případě nebezpečí nemusejí mačkat žádná tlačítka, pouze zapískají a okolojdoucí lidé mohou těmto osobám pomoci.

 

2018

Na začátku prosince proběhla již po páté beseda mezi seniory v lounském Senior klubu, kterou organizovala Městská policie Louny. Přítomný JUDr. Náchodský, znalec oboru kriminalistika, odvětví se zvláštní specializací sebeobrana, služební zákroky a vedení boje z blízka, který jednou měsíčně dojíždí na Městskou policii Louny, kde kde vyučuje strážníky sebeobraně, přiblížil přítomným seniorům problematiku agrese vůči seniorům a nastínil způsoby sebeobrany. Dále praktickými příklady uvedl, jak se dá běžné agresi předejít a jak se zachovat v případě ohrožení. Přítomní senioři na závěr obdrželi od městské policie drobnosti sloužící k osobní bezpečnosti, a to kapesní alarm a reflexní pásky.