Městská policie Louny

Vítejte na našich stránkách

Prevence v mateřských školkách

Městská policie Louny zahájila v roce 2010 projekt prevence kriminality ve všech lounských mateřských školkách ve třídách předškoláků. Tento projekt spočívající v osobní návštěvě strážníka, který při první návštěvě formou diskuze, scének a her zaměřených na jednotlivá témata seznamuje přítomné děti s nebezpečím, se kterým se mohou setkat v běžném životě. Jednotlivá témata byla v roce 2010 zaměřena na kontakt s cizí osobou, když se dítě ztratí, na setkání s toulavým a nebezpečným zvířetem a na nález injekční stříkačky. Druhá návštěva strážníka, zhruba po měsíci, spočívala v krátkém zopakování uvedených témat formou tzv. přezkoušení dětí včetně názorných scének zaměřených na jednotlivá témata. Třetí návštěva ze strany městské policie spočívala v praktické ukázce psovodů Městské policie Louny z použití služebního psa a prvků sebeobrany a ukázkou sl. vozidla včetně výzbroje a výstroje strážníků. Celý projekt byl poté ukončen samotnou návštěvou dětí jednotlivých MŠ na služebně Městské policie Louny, kde si děti mohly prohlédnout kompletní vybavení služebny.

V roce 2011 byl tento projekt prevence rozšířen o nové téma a to o přecházení silnice a možným nebezpečím souvisejícím s přecházením silnice. Toto téma bylo samozřejmě doplněno praktickým procvičením všemi přítomnými dětmi formou scénky.

Každý nový školní rok zahajuje městská policie nový ročník prevence kriminality na lounských mateřských školkách.

V roce 2016 byla prevence v MŠ doplněna o další důležité téma, které, jak se během proběhlých kol prevence zjistilo, jsou témata důležitá, a to  způsob ,,Jak správně telefonovat" na tel. čísla záchranných složek. V tomto bloku si děti prakticky vyzkouší jak vést hovor a co je důležité během hovoru sdělit.

V červnu 2018 bylo ukončeno 8 kolo prevence na MŠ. V letošním roce projevily zájem o přednášku i speciální škola v ulici Poděbradova a lounský stacionář. Přednášky se setkaly s úspěchem i vzhledem k tomu, že témata byla částečna upravena z důvodu mentálního postižení žáků.